Učitelé diskutovali o praktických metodách výuky žáků

Brno, 2. dubna 2012 – Učitelé z celé republiky se v pondělí 2. dubna sešli v Brně na konferenci Naomak. Cílem akce bylo vzájemně se inspirovat, jak učit žáky užitečné věci pro život, jak propojit vzdělávání žáků s rozvojem obce a naučit je spolupracovat s místními občany, spolky i zastupiteli. Hlavním hostem konference byla Delia Clark z USA, autorka nové vzdělávací metody „místně ukotveného učení".

skola

Cílem této metody je co nejvíce propojit vzdělávání s praktickým řešením problémů v obci, kde se škola nachází. „V podstatě jde v místně ukotveném učení o to, že se děti zabývají skutečným světem, dělají, co je baví a co je důležité pro jejich blízké," uvedla Delia Clark, lektorka a ředitelka Centra pro místně zakotvené učení ve Vermontu (USA). Děti se neučí jen ve třídě, ale poznávají místní přírodní, kulturní i historické bohatství přímo v terénu, jsou vedeny ke spolupráci s komunitou v obci a přemýšlejí, co by se v jejich obci dalo zlepšit.

„V USA máme s místně ukotveným učením dlouhodobou zkušenost a víme, že funguje a k dispozici máme také data," prozrazuje Delia Clark. „Dlouhodobě jsme se zaměřovali na hodnocení výsledků metody mezi žáky, učiteli i obyvateli skrze nezávislé hodnotitele. Prokazatelně tato metoda propojuje školu a obec, pomáhá žákům v učení, vede je k aktivnímu přístupu ke svému okolí, k lepšímu mění charakter školy a povzbuzuje i učitele," dodává.

skola3Českou podobu této vzdělávací metody tvoří program Škola pro udržitelný život, který již několik let vyhlašují pro celou ČR Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy SEVER. O své zkušenosti se tak na konferenci podělí také učitelé, kterým se díky tomuto programu podařilo vést a dokončit místní projekty v českých školách: „Škola pro udržitelný život nás naučila, jakým způsobem myslet a kam směřovat. Vyprovokovala nás k větší spolupráci s rodiči, místními firmami, romskou komunitou i obyvateli," řekla na konferenci Lenka Burešová ze ZŠ Čeperka na Pardubicku.

V panelové diskuzi reagovali její účastníci například na otázku důležitosti podpory vedení školy a financí: „Podpora ředitele školy je velmi důležitá, stejně jako dobré vztahy se starostou," potvrdila Lenka Burešová, která post ředitele v ZŠ Čeperka sama zastává. „Tam, kde podmínky nejsou ideální, je základem nebýt sám, ale vytvořit si kolem sebe tým lidí," povzbudil ale zároveň Jiří Kulich ze Střediska ekologické výchovy Sever. „Bylo by omylem si myslet, že v Americe to funguje, protože jejich školy jsou bohatší. Školy tam jsou naopak poměrně chudé. A paradoxně právě to vztahy s obcemi podporuje - společně přemýšlejí, jak si navzájem pomoci. Škola se tak mnohde stává technickým a společenským centrem také z ekonomických důvodů," upozornila Blažena Hušková, která se metodou zabývala přímo v Americe.

„Metoda místně ukotveného učení vyžaduje práci navíc, ale nemusí stát více peněz než běžné vyučování. A opravdu dobří učitelé stejně práci navíc dělají," uzavřela Delia Clark. Součástí konference bylo také vyhlášení nejlepšího českého projektu založeném právě na místně ukotveném učení. Vyhrála škola z České Třebové s velmi příznačným názvem – ZŠ Praktická.

foto: archiv Nadace Partnersví


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...