Supervýkonné počítačové centrum MU zahájilo provoz

Brno, 9. prosince 2011 (MEDIAFAX) - Supervýkonné výpočetní centrum Masarykovy univerzity v Brně spustilo v pátek první výpočty. Centrum zároveň začalo poskytovat výpočetní a úložné zdroje vědcům z celého Česka i ze zahraničí, řekla mluvčí univerzity Tereza Fojtová. Na vybavení centra výkonnou výpočetní technikou získala podle mluvčí brněnská univerzita 130 milionů korun z operačního programu Evropské unie věnované výzkumu a vývoji pro inovace.

chip-pota

"Vznik centra souvisí především s obrovským nárůstem experimentálních dat produkovaných moderní vědou. Je potřeba používat nové metody a nástroje pro zpracování, ukládání i manipulaci s těmito enormními objemy dat," vysvětlil ředitel centra Luděk Matyska.

Projekt umožní do centra postupně instalovat více než 3500 procesorových jader a přes 3,5 petabajtu (1 petabajt = 1 milion gigabajtů - pozn. aut.) úložné kapacity pro data. Přínosem bude velká flexibilita přístupu na okamžitou žádost. Centrum tak bude moci reagovat i na neplánované výpočetní potřeby uživatelů. CERIT-SC bude navíc intenzivně spolupracovat s uživatelskými skupinami na výzkumu a vývoji metod pro co nejefektivnější využití zdrojů e-infrastruktury.

Mezi partnerské projekty, které již s centrem nazvaným oficiálně CERIT Scientific Cloud (CERIT-SC) podepsaly smlouvu o spolupráci, patří projekt CzechGlobe Akademie věd ČR, který se zabývá studiem globální změny, centrum AdMaS, jež se věnuje vývoji pokročilých stavebních materiálů, centrum výzkumu nádorových onemocnění RECAMO nebo Moravská zemská knihovna. Počítačové centrum bude spolupracovat i s institucemi uvnitř Masarykovy univerzity jako je CEITEC, Institut biostatistiky a analýz, Loschmidtovy laboratoře či Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí.

CERIT-SC je součástí rozsáhlého Centra vzdělávání, výzkumu a inovací v informatice (CERIT), jež vyroste do roku 2014 v areálu Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Botanické ulici v Brně. Projekt dohromady za více než půl miliardy korun počítá kromě zřízení počítačového centra pro zpracování vědeckých dat také s vybudováním prostor pro výuku a výzkum a s výstavbou podnikatelského inkubátoru a vědecko-technického parku. Projekt je financován z evropských strukturálních fondů.

Jiří Nováček

Související články: