Ústavní soud: Textilka v centru Brna má patřit dědicům původních majitelů

Brno, 17. srpna 2011 (MEDIAFAX) - Ústavní soud ve středu vyhověl stížnosti Reneé Bergnerové a Harryho R. Kirsche, dědicům majitelů továrny na textil Himmelreich a Zwicker z brněnského Cejlu. Ti žádají vrácení prvorepublikové textilky v centru Brna, kterou jejich předkům zabavili nacisté a pak v rozporu se zákony nevydal český stát.

08-soud-250_thumb

Ústavní soud ve středu rozhodnutí obecných soudů, které vyznívalo v neprospěch dědiců v celém rozsahu zrušil. "Obecné soudy se dostatečně nevypořádaly s argumenty dědiců, čímž porušily jejich právo na spravedlivý proces," řekl soudce - zpravodaj Vojen Güttler. Rakouským dědicům textilky se tak nyní otevřela šance k získání rozsáhlého majetku na brněnském Cejlu, o který usilují od roku 1995.

Průmyslový areál na Cejlu zabavili předkům stěžovatelů nejprve nacisté a učinili z něj součást zbrojovky Waffenwerke Brünn. Poválečné úřady pak v roce 1947 přiznaly původním majitelům vlastnická práva a zastavily konfiskační řízení. "Vlastnické právo obou původních vlastníků tak zůstalo zachováno a následně přešlo dědickým právem na stěžovatele," řekla mluvčí Ústavního soudu Jana Pelcová. Areál ale přesto zůstal v držení státu, v devadesátých letech jej pak v privatizaci navzdory uplatněnému nároku na vydání majetku získala soukromá firma.

Rozsáhlý majetek ležící na třech parcelách mezi ulicí Cejl a řekou Svitavou u křižovatky s Francouzskou a Vranovskou ulicí se dědicové u českých soudů marně snaží získat do svého vlastnictví od roku 1995. Tehdy totiž u soudu uplatnili nárok na vrácení nemovitostí.

Tehdejší ministerstvo pro správu národního majetku navzdory přes uplatněný nárok dědiců areál zprivatizovalo. Proto Bergnerová s Kirschem změnili původní restituční žalobu na žalobu na určení vlastnického práva. Tento právní postup se jim ale nevyplatil - podle právního názoru, který později u českých soudů převládl, totiž nelze restituční zákonodárství obcházet prostřednictvím určovacích žalob. Dědicové pak sice v roce 2008 uspěli se svou pří u Městského soudu v Brně, ale krajský a Nejvyšší soud o rok později v odvolacím a dovolacím řízení vydání majetku dědicům zakázal.

Rakušané Bergnerová s Kirschem proto Ústavnímu soudu navrhli zrušení rozsudků odvolacích soudů, vydaných v řízení o určení vlastnictví k nemovitostem. "Podle stěžovatelů byly oběma rozsudky porušeny Listina základních práv a svobod a Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, neboť jimi bylo rozhodnuto v extrémním rozporu se zjištěnými skutečnostmi a na základě vadného právního posouzení věci," konstatovala Pelcová. Podle stěžovatelů se sporný areál nikdy právoplatně nestal součástí poválečného národního podniku Zbrojovka Brno, jež leží v sousedství.

Areál bývalé textilky Himmelreich a Zwicker nyní vlastní podle katastrálních výpisů firma Moning Ecology, která jej zprivatizovala v 90. letech. V rozsáhlých objektech bývalé textilky sídlí asi v deseti budovách několik desítek firem a společností.

Jiří Nováček

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...