Budoucí právníci mohou studovat na Panevropské vysoké škole

Brno, 17. února 2011 (MEDIAFAX) - Uchazeči o studia práv mají v novém školním roce šanci studovat na soukromé Panevropské vysoké škole v Brně. Ve čtvrtek to sdělil Aleksandr Ključnikov z vedení instituce s tím, že škola uspořádá především pro moravské zájemce o studium v sobotu 19. února den otevřených dveří.

Promoce2

 

"Zájemci o studia na Fakultě práva Panevropské vysoké školy mohou přijít v sobotu hodinu před polednem do budovy fakulty v Táborské ulici 185," řekl Ključnikov. Dodal, že zájemcům se bude věnovat vedení fakulty, seznámí je s nabídkou studijních programů a poskytne informace o přijímacím řízení.

"Lidé si budou moci, samozřejmě, prohlédnout celou fakultu, učebny i další pracoviště," dodal Ključnikov s tím, že vážným zájemcům na místě poskytnou pedagogové individuální konzultace k nabízeným studijním oborům nebo programům.

Panevropská vysoká škola funguje v Brně pět let. Na základě slovenské akreditace nabízí zájemcům úplné vysokoškolské vzdělání v právnických oborech. Absolventi mohou v Brně získat vzdělání jak v bakalářském, tak magisterském stupni. "Špičkoví studenti mají možnost vykonat rigorózní zkoušku, spojenou s titulem JUDr., nebo mohou pokračovat v doktorském studiu a získat titul PhD.," dodal Ključnikov.

Brněnská expozitura Panevropské vysoké školy nabízí zájemcům denní i kombinovanou formu studia. "Výuku zajišťují renomovaní domácí a zahraniční pedagogové," poznamenal Ključnikov. Kromě Brna lze podle něj studovat také na pobočkách v Praze a Ostravě.

Brněnská pobočka Panevropské vysoké školy nabídne v novém školním roce zájemcům rovněž možnost externího dvouletého studia na Fakultě ekonomiky a podnikání v navazujícím studijním programu inženýrského stupně Ekonomika a management mezinárodního podnikání. "Studium je ukončeno udělením akademického titulu inženýr," řekl Ključnikov s tím, že veškeré tituly, získané na Panevropské vysoké škole, jsou plně rovnocenné s tituly získanými na českých vysokých školách, což vyplývá z česko-slovenské mezivládní dohody o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání.

Jiří Nováček

Související články: