Ombudsman: Kritéria radnic pro přijetí do školky porušují práva dítěte

Brno, 17. února 2011 - Radnice a obecní úřady nemají vydávat kritéria, kterými podmiňují přijetí dětí do mateřských školek, které samy zřizují. Ve středu to řekl ombudsman Pavel Varvařovský s tím, že není přípustný ani fakt, pokud radnice vydají směrnice, která mají navenek doporučující charakter.

 

Detatko

"Ředitel vykonává při rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy státní správu, nikoliv samosprávu," zdůraznil Varvařovský. O přijetí, nebo nepřijetí dítěte rozhoduje ředitel nebo ředitelka nezávisle na jiných subjektech, proto kritéria vydávaná obecními zastupitelstvy, radami nebo starosty, což jsou orgány samosprávy, nemají právně závazný charakter.

 

"Vzhledem k tomu, že zřizovatel ředitele jmenuje a odvolává, však v praxi často jím vydaná kritéria pro šéfy školek fakticky závazná jsou," připustil Varvařovský.

Ombudsman zároveň přiznal fakt, že z kapacitních důvodů musejí ředitelé některé děti odmítnout. "Vnímáme jako pozitivní, že školky často transparentně dopředu zveřejňují kritéria posuzování dětí pro přijetí," řekl. Přestože je rozlišování a bodové zvýhodnění některých dětí zcela legální a vzhledem ke kapacitě školek i nezbytné, nesmí být stanovená kritéria v rozporu se zákonem. Ombudsmanův úřad zjistil, že nejčastějšími kritérii, kterými obce podmiňují přijetí do školek, jsou věk dítěte, jeho zdravotní stav, vztah rodičů k obci a orgánům veřejné moci, zaměstnanost rodičů a trvalý pobyt v dané obci.

Varvařovský upozornil, že při užití kritérií, z nichž některá kolidují se zákonem, riskují ředitelé mateřinek nebo jejich zřizovatelé možných právních důsledků včetně soudní dohry.

Jirí Novácek

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...