V Brně-Žebětíně vyroste nová základní škola

Brno, 3. února - V pátek 4. února se uskuteční za účasti náměstkyně primátora Jany Bohuňovské poklep základního kamene Základní školy Otevřená v městské části Brno-Žebětín. Celková cena díla činí 143,4 milionu korun s tím, že zhruba 94 milionů korun získalo město Brno z regionálního operačního fondu EU. Předpokládané dokončení díla je do jednoho roku. ZŠ Otevřená bude sedmašedesátou základní školou ve městě zřizovanou statutárním městem Brnem. V současnosti navštěvuje brněnské základní školy 24 301 žáků. Investorem akce je město Brno.

skola2


Kapacita nové základní školy bude zhruba 300 dětí. Součástí investice je také výstavba víceúčelové tělocvičny, která bude využívána k zájmové činnosti dětí a mládeže i pro širší veřejnost. Tento projekt bude začleněn do tzv. centra vzdělávání – otevřené školy, kde se počítá se školními i mimoškolními aktivitami žáků, ale i těch, kteří tuto školu opustili.


Související články: