Brno otevřelo Kontaktní místo pro bydlení, lidé zde získají informace a rady

Brno, 3. června 2020 – Byty startovací, družstevní, sociální, s pečovatelskou službou, krizové; byty svěřené městským částem, které si samostatně určují kritéria jejich přidělování; směny bytů; příspěvek na bydlení a další sociální dávky nebo možnosti sociální pomoci. Pomoc s orientací v problematice bydlení a obecních bytů najdou lidé od 1. června na Kontaktním místě pro bydlení.

   

Brno chce koupit pozemky za 16 milionů pro vybudování obchvatu Tuřan

Brno, 1. června 2020 – Zastupitelé budou na svém příštím zasedání rozhodovat o nabytí částí pěti pozemků v katastrálním území Tuřany. Schválení nabytí doporučili brněnští radní. Výkup nemovitostí je klíčový pro přípravu a realizaci první etapy komunikačního obchvatu Tuřan. K němu bylo územní rozhodnutí vydáno už v roce 2008.

   

V Soběšicích vyroste nová mateřská škola

Brno, 1. června 2020 – Projekt novostavby mateřské školy v Soběšicích se posunul do další fáze. Momentálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby a město na ni získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Radní proto doporučili zastupitelům, aby souhlasili s podmínkami udělení dotace.

   

Brno na daních letos kvůli koronaviru přijde o 1,8 miliardy korun

Brno, 1. června 2020 – V souvislosti s přijatými opatřeními k zamezení šíření koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění covid-19, se v letošním roce předpokládá výrazné snížení výkonu české ekonomiky. Brněnští radní se na svém posledním zasedání zabývali střednědobým výhledem rozpočtu, ve kterém se nové skutečnosti odrážejí.

   

Brněnské bazény a koupaliště se otevírají veřejnosti

Brno, 29. května 2020 – Všechny sportumilovné Brňany jistě potěší dobrá zpráva: vedle jiných zařízení se po rozvolnění opatření proti koronaviru opět otevřou další sportoviště provozované společností STAREZ – SPORT, a. s. Lidé se budou moci vrátit k dalším ze svých oblíbených aktivit.

   

Územní studie ukáže, jak by se měla rozvíjet lokalita Sadová nad Kociánkou

Brno, 25. května 2020 – Lokalita Sadová patří mezi významná rozvojová území pro bydlení. Většina plochy je již zastavěná a v její další části výstavba probíhá. Aby se vyvíjela v plně fungující rezidentní oblast, nechá si Brno vypracovat územní studii, která určí její deficity a navrhne možná řešení. Brněnští radní vybrali zhotovitele pro tuto veřejnou zakázku – stala se jím společnost MOBA studio, která podala nejvýhodnější nabídku.

   

V červnu se na BVV uskuteční veřejné projednání územního plánu Brna

Brno, 25. května 2020 – Magistrát města Brna oznámil veřejnou vyhláškou termíny konání veřejných projednání návrhu územního plánu. Jsou jimi pondělí 22. a úterý 23. června 2020. Setkání se uskuteční vždy od 15 hodin na brněnském výstavišti.

   

Město podpoří 3 miliony programy prevence kriminality

Brno, 25. května 2020 – Tři miliony korun mají být rozděleny mezi 25 preventivních programů kriminality. Programy reagují na aktuální problémy v Brně. Tento krok musejí ještě stvrdit zastupitelé.

   

Mendlovo náměstí změní svou tvář a zezelená

Brno, 19. května 2020 – Přístřešky se zelenými střechami, nové stromy a záhony s trvalkami, širší chodníky nebo kultivované prodejní stánky, už za dva roky by se Brňané měli dočkat hezčího Mendlova náměstí. Kancelář architekta města Brna (KAM) připravila studii na částečné úpravy veřejného prostranství. Ty mají navázat na plánovanou výměnu parovodů v příštím roce. Město nyní podle studie zadá vypracování projektu na rekonstrukci, počítá s investicí přes 40 milionů korun.

   

Strana 2 z 175