Hrdinou v IFE

V domově pro seniory Holásecká přibude 56 míst

Brno, 18. listopadu 2019 – Nahradit montovanou přístavbu tuřanského domova pro seniory novou pětipodlažní budovou. Tak by se dal ve stručnosti shrnout investiční záměr, s jehož zpracováním souhlasili brněnští radní. „Plánovaná přístavba domova pro seniory Holásecká není nějakým ojedinělým počinem, ale jedním ze systematických kroků, které chceme do budoucna podnikat,“ vysvětlila primátorka Markéta Vaňková s odkazem na novou pracovní skupinu, která bude vytipovávat vhodné lokality pro vytváření zařízení pro sociální péči. 

Public relations

   

Křenová projde rekonstrukcí, má být přívětivá i pro cyklisty

Brno, 16. listopadu 2019 – Brněnští radní schválili investiční záměr na rekonstrukci ulice Křenové. Tam se momentálně připravuje oprava tramvajových kolejí, možný je i zásah do dalších inženýrských sítí. Aby plánovaná rekonstrukce tramvajové tratě neznemožnila budoucí přestavbu ulice a například začlenění cyklistické dopravy či parkování, bylo nutné zaktualizovat využití uličního prostoru.

   

Řidiči si už přes historické centrum Brna cestu nezkrátí

Brno, 15. listopadu 2019 – Zmírnit dopravní provoz v historickém centru se chystají představitelé města. Od minulého týdne strážníci zintenzivnili počet kontrol na vjezdech, plánují se ale i další opatření. Prioritou města je zklidnění pěší zóny v centru tak, aby se zvýšilo pohodlí a bezpečí chodců.

   

SAKO chce zvýšit ve svých provozech účinnost výroby elektřiny a tepla

Brno, 14. listopadu 2019 - Společnost SAKO Brno zahájila přípravu několika projektů s cílem navýšení energetické účinnosti výroby elektřiny a tepla. Přímým důsledkem jejich realizace bude i výrazná úspora emisí CO2. „Zvyšování účinnosti je považováno za jeden z nejjednodušších způsobů úspory primárních zdrojů energie a zařízení na energetické využívání odpadu SAKO se těmito environmentálními projekty dlouhodobě zabývá,“ uvedl předseda představenstva Filip Leder.

   

Modré zóny přibudou v roce 2020 i v části Žabovřesk

Brno, 12. listopadu 2019 – Jedna nová oblast byla přidána do harmonogramu pro rozšiřování oblastí placeného stání pro příští rok. Brněnští radní odsouhlasili aktualizaci tohoto harmonogramu. Město tak vyslyšelo žádosti městské části a ještě v příštím roce zařadí do rezidentního parkování i oblast 2-02, která je v Žabovřeskách.

   

Riviéra vyhrála mezinárodní architektonickou cenu

Brno, 10. listopadu 2019 – Koupaliště Riviéra v Brně získalo architektonickou cenu v nejvyšší kategorii GOLD 2019, kterou vyhlašuje Mezinárodní asociace sportovních a volnočasových zařízení (IAKS) společně s Mezinárodním olympijským výborem (IOC). Do mezinárodní soutěže byla stavba nerezových bazénů na Koupališti Riviéra přihlášena v březnu 2019 a cenu si zástupci společnosti STAREZ–SPORT, a. s., převzali dne 5. listopadu 2019.

   

Kraj mapuje míru znečištění na exponovaných místech v Brně

Brno, 9. listopadu 2019 – Jihomoravský kraj ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu zahájil v listopadu měsíční kampaň měření kvality ovzduší pro zjištění koncentrací znečišťujících látek na dopravně exponovaných komunikacích v Brně. První měřicí lokalita se nachází na ulici Poříčí a druhá na ulici Koliště. Cílem kampaně je zmapování míry znečištění zejména oxidy dusíku na místech, kde nejsou umístěny stacionární monitorovací stanice kvality ovzduší.

   

Strana 3 z 212