Na MENDELU vznikl institut, který bojuje proti plýtvání potravinami

Brno, 14. června 2024 - Stále rostoucí plýtvání potravinami je ekonomický, ekologický i etický problém. O jeho řešení se bude snažit FOOD WASTE INSTITUT (FWI), který má sídlo na Mendelově univerzitě v Brně. Univerzita je klíčovým partnerem tohoto unikátního projektu, na jehož činnost přispěl Jihomoravský kraj. FOOD WASTE INSTITUT bude sloužit jako platforma, která propojuje různé zainteresované strany a umožní jim společně pracovat na snižování plýtvání potravinami na všech úrovních potravinového řetězce.

potraviny plytvani

„Chceme, aby naše platforma sloužila jako zdroj komplexních a aktuálních dat, analýz a zpráv, které pomáhají porozumět této důležité globální výzvě a podporují úsilí o její řešení. Máme snahu zveřejňovat pouze nezávislé studie a relevantní zdroje informací, které poskytnou uživatelům co nejvíce informací k problematice plýtvání potravinami,“ uvedla Lea Kubíčková z Ústavu marketingu a obchodu PEF MENDELU, která se problematikou plýtvání potravinami dlouhodobě zabývá.

Posláním tohoto nezávislého institutu (FWI) je vytvářet prostor a příležitosti ke sdílení dobré praxe, inovací a informací v oblasti vzniku a řešení potravinového odpadu. Plýtvání potravinami je velký problém ekonomický, ekologický i etický. K jeho úspěšnému řešení by měly přispívat zástupci všech subjektů, které mají vliv na produkci, distribuci, zpracování a výzkumu potravinového odpadu, tedy producenti, obchodníci, spotřebitelé, akademický sektor, vzdělávací systém i odpovědné státní orgány.

„Existuje řada aktivit na různých úrovních, které řeší problém plýtvání s potravinami, naším cílem bude propojovat je a proaktivně monitorovat veškeré dění v této oblasti. WFI bude působit celostátně,“ vysvětlil jeden ze zakladatelů FWI Pavel Kosorin.

Hlavní komunikační platformou Food Waste Institutu je webová stránka, která slouží jako centrální místo pro sdílení informací, novinek, výzkumných dat a osvědčených postupů. „Hlavním cílem našeho webu je poskytnout uživatelům jedno místo, kde mohou získat co nejvíce relevantních informací týkajících se problematiky plýtvání potravinami, které jsou založeny na vědeckých poznatcích a relevantních zdrojích,“ doplnila Kubíčková.

„Vznik Food Waste Institutu je zásadním krokem v boji proti plýtvání potravinami. Jsme rádi, že můžeme podporovat tuto iniciativu, která slibuje konkrétní a měřitelné výsledky. Institut bude klíčovým hráčem v propojení výzkumu, inovací a praxe, což je nezbytné pro dosažení dlouhodobých změn,“ uvedl Martin Klimánek, prorektor MENDELU pro strategii, udržitelnost a účelovou činnost.

Zdroj: MENDELU, foto: Ingimage


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...