Leoš Janáček, skladatel, který dobyl svět

Brno, 3. července 2012 (MEDIAFAX) - Od narození uznávaného skladatele klasické hudby Leoše Janáčka uplyne v úterý 158 let. Jeho přínos pro světovou hudbu je zejména v nezvyklé melodice vycházející z lidové tvorby, světovou proslulost získal díky svým operám nebo symfonické básni Taras Bulba.

Leoš Janáček se narodil v obci Hukvaldy na severovýchodní Moravě 3. července 1854. Studoval klášterní školu v Brně, kde vystudoval i gymnázium. Poté odešel do Prahy, kde studoval hru na varhany a další hudební vzdělání získal i v Lipsku a ve Vídni. Do Brna se vrátil a založil tam varhanickou školu. V roce 1919 založil také Konzervatoř Brno. Jeho osobní život však byl plný tragédie. Velice brzy se oženil se svou šestnáctiletou žákyní Zdeňkou Schulzovou. Za rok se jim narodila dcera Olga a později syn Vladimír. Oba však zemřeli. Syn už ve dvou a půl letech, dcera, když jí bylo 21 let.

Jeho skladatelskou dráhu inspirovaly moravské lidové písně. Studoval též ruskou lidovou hudbu. Podle vzoru Dvořákových Slovanských tanců složil podobný komplet, inspirovaný lidovou hudbou rodného kraje, s názvem Lašské tance. Prvního ocenění se mu dostalo v roce 1904 za operu Její pastorkyňa. Ta mu otevřela dveře do celého světa. Úspěch měla opera ve Vídni, posléze v Německu a v roce 1924 v New Yorku. Od roku 1916 složil dalších pět významných operních děl, dva smyčcové kvartety, několik suit a písňové cykly. Nejznámější je pak Zápisník zmizelého.

Poslední období skladatelova života přineslo nejoriginálnější, nejvyzrálejší a světově proslulá díla orchestrální, především Sinfoniettu, symfonickou báseň Taras Bulba a slavnou Glagolskou mši, jednu z nejsvébytnějších skladeb světové hudby vůbec. Mše je napsaná ve staroslověnštině.

Leoš Janáček byl členem České akademie věd a umění, Pruské akademie umění, a také předsedou Klubu moravských skladatelů. Jeho stěžejní díla byla poctěna mnoha cenami. Masarykova univerzita mu v Brně udělila čestný doktorát filosofie za jeho celoživotní tvůrčí odkaz. Jeden z nejvýznamnějších světových skladatelů zemřel náhle v ostravské nemocnici 12. srpna 1928 na zápal plic, když se předtím nachladil za svého prázdninového pobytu v Hukvaldech.

František Bužek

Související články: