Dům umění města Brna - výstavy, říjen 2018

Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2, 602 00, Brno
Pokladna, předprodej vstupenek, tel.: 515 917 572
Otevřeno: út - ne  10 - 18 hodin
www.dum-umeni.cz

StartPoint
DUM startpointProjekt StartPoint vznikl v roce 2003 v Galerii Klatovy/Klenová ​j​ako soutěž pro diplomanty českých uměleckých škol​ a záhy se rozšířil i do okolních zemí, ​v roce 2009 byla cena doplněna o rezidenční program Started pro oceněné umělce. Od roku 2010 StartPoint opustil klatovskou galerii a vydal se na pouť po dalších městech (GASK Kutná Hora, Wannieck Gallery Brno, DOX​, Národní galerie v Praze​). StartPoint také od roku 2012 postupně expanduje do zahraničí: výběrové výstavy StartPointu ​se ​několikrát prezentovaly v​ Bukurešti, Bratislavě, Amsterdamu a Gentu (BE), další evropské reprízy se plánují pro rok​​ 2019. ​V současnosti zahrnuje cena téměř 40 prestižních akademií z 18 zemí a představuje tak největší evropskou přehlídku svého druhu, zaštítěnou respektovanou mezinárodní porotou.

Během patnácti let existence StartPointem prošly stovky umělců, z nichž mnozí jsou dnes respektovanými hvězdami, všichni společně však vytvářejí jedinečný geografický i časový průřez evropským současným uměním v jeho nejčerstvější podobě.
13. 9. 2018 – 4. 11. 2018
(Dům pánů z Kunštátu)

Áron Kútvölgyi-Szabó
Dezinformační vzorce
DUM aronkutvolgyiV Galerii G99 se představuje Áron Kútvölgyi-Szabó s výstavou Dezinformační vzorce. Áron Kútvölgyi-Szabó se ve své tvorbě zabývá způsoby lidského myšlení a vnímání. Prostřednictvím své práce zkoumá strukturu a mechanismy kognitivních procesů, ale také podprahové působení klamných jevů, vjemů a faktorů vedoucích ke zkreslené percepci. Tento zájem jej logicky přivedl ke studiu konspiračních teorií a fenoménu postpravdy, v poslední době tolik skloňovanému, kterému se věnoval i v rámci svého stipendia v Open Society Archives na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Na paralelní existenci alternativních faktů reaguje také v nových dílech, která vytvořil pro výstavu Dezinformační vzorce v Galerii G99. Setkáváme se zde s formálně i obsahově mnohovrstevnatou instalací, která má jasně stanovenou vnitřní logiku.

Áron Kútvölgyi-Szabó pracoval na výstavě Dezinformační vzorce během svého rezidenčního pobytu v Domě umění města Brna.
13. 9. 2018 – 14. 10. 2018
(Dům pánů z Kunštátu, Galerie G99)

Monogramista T. D
migrant
DUM migrantPro galerii Jaroslava Krále připravil slovenský konceptuální umělec Monogramista T.D výstavu svých nejnovějších prací. Migrant rezonuje svým názvem s aktuální celospolečenskou problematikou, v autorově pojetí však nesleduje politicko-sociální rovinu, ale vychází především z jeho současné osobní zkušenosti, ke které se vztahuje. Přestěhováním do jiného města i země se Monogramista T.D ocitá v pozici cizince, migranta a tato situace se pro něj stává příležitostí vidět a zažít věci novým způsobem, a vnímat maličkosti, které běžně unikají naší pozornosti. Všední, reklamní a kýčovité materiály, které plní jeho poštovní schránku, slouží jako zdroj, ze kterého autor citlivě vyjímá fragmenty slovních spojení, ústřižky předmětů z reklam a transformuje je do nových významů a souvislostí. Hra s jazykem a obrazem, paradoxy nově nalezených vztahů a odkazy na meziválečnou modernu patří mezi důležité aspekty autorova díla stejně jako jeho schopnost vyjádřit na konkrétním příkladu obecné myšlenky a ideje.

Výstava bude pojata jako instalace, zahrnující vedle maleb, objektů, textů a videa z časosběrného materiálu také proměnu dispozice výstavního prostoru.
26. 9. 2018 – 18. 11. 2018
(Dům umění, Galerie Jaroslava Krále)

Steklík
DUM steklikRetrospektivní výstava představí bytostného kreslíře Jana Steklíka (1938–2017) jako významnou postavu české výtvarné kultury druhé poloviny 20. století. Prezentace ukáže autorovo dílo, dosud kompletně nezpracované a nedoceněné, v jeho šíři a přesazích do dalších oborů, od informelních počátků, přes novátorské konceptuální postupy v kresbě, až k akčním či land artovým projektům.

Pro tvorbu J. Steklíka je typický jak senzitivní vztah k materiálu, odvozený ze strukturálních počátků jeho práce, tak zájem o proces, performativitu či pomíjivost metafory.
26. 9. 2018 – 18. 11. 2018
(Dům umění)

QWA - Sofi Hémon a Inna Maaimura
Magnetický sever, východ
DUM magnetickyseverUmělecká dvojice v rámci svého pobytu pracuje na paralelní site-specific instalaci v Pavilonu Anthropos a jeho exteriéru. Projekt je dialogem mezi kolekcí muzea, architekturou budovy a současným uměním. Intervence autorů bude sestávat z několika částí – imerzní zvukové instalace, z prostorové instalace, která je projevem úcty k archeologickým vykopávkám a z části představující artefakty sesbírané po dobu výzkumu. V sálech muzea v prvním a druhém podlaží jsou pak instalována díla QWA zhmotňující archeologické představy, snění a skutečnost; orientaci a dezorientaci, reprezentaci krajiny, člověka a zvířete.
9. 10. 2018 – 31. 12. 2018
(Dům umění)

 

Strana 9 z 47