Dům umění města Brna - výstavy, červenec - srpen 2020

Dům umění města Brna, Malinovského náměstí 2, 602 00, Brno
Pokladna, předprodej vstupenek, tel.: 515 917 572
Otevřeno: út - ne  10 - 18 hodin
www.dum-umeni.cz


Sochař Miloš Zet - zdi, sokly a makety

2437Martin Zet tematizuje svým dílem nedávnou totalitní historii, která není ani u nás, ani jinde v Evropě dosud uzavřena. Dotýká se stále bolestivého stavu českého kulturního prostředí, které sice vykazuje výraznou živost i velký tvůrčí potenciál, ale také patogenní rysy deformující naši kulturní paměť.
12.2. – 26.7. 2020
Dům umění)

 

Petr Válek: Přítvory (a jiná havěť)
2480Výstava příbližuje ambient Válkova ateliéru, což je brikoláž - organická a chaotická koláž sešitů s kresbami, tub s barvami, obrazy hotovými i nehotovými, pověšenými či o stěny opřenými, knihami, kresbami, hudebními instrumenty, skulpturami a odstrojeným počítačem, na němž Válek vytváří virtuální průlety pohádkovými krajinami, ke kterým se inspiruje procházkami v údolích a stráních jesenických kůrovcových hvozdů.
29.5. - 30.7. 2020
(Dům umění)

 

Strana 4 z 60