Solární energii využívá 11 % podniků, firmy na ni mohou žádat dotace

Brno, 26. března 2018 - Firmy stále častěji objevují výhody energie ze slunce. Podle průzkumu společnosti E.ON využívá solární energii již asi 11 % středních či velkých firem a dalších 37 % o ní uvažuje do budoucna. Například fotovoltaická elektrárna s akumulací energie umístěná na střeše firemní budovy v Brně ušetří ročně elektřinu za více než sto tisíc korun a finanční návratnost projektu byla spočítána na 8,5 roku.

solarni elektrarna fotovoltaika fve

S financováním fotovoltaických technologií navíc pomáhají dotace. Stát firmám uhradí až 80 % ceny elektrárny, což návratnost podobných projektů dále zrychluje.

Téměř pro polovinu velkých a středních podniků je fotovoltaika atraktivní technologií. Využívá ji zatím 11 % firem, ale dalších 37 % o jejím využití uvažuje do budoucna. Vyplývá to z průzkumu, který realizovala agentura Ipsos pro společnost E.ON.

Na instalaci fotovoltaických systémů mohou mimopražské firmy žádat o dotace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Firmy mohou získat dotaci od 300 tisíc až do 100 milionů korun. Dotace jsou nastaveny tak, aby podporovaly projekty, kde se vyrobená elektřina spotřebovává přímo na místě. „Aby projekt získal dotaci, musí být fotovoltaika umístěna na střeše nebo na obvodové zdi daného objektu a minimálně 70 % celkového instalovaného výkonu musí podnik spotřebovat svou činností,“ uvádí Ondřej Vaněk, jednatel firmy PKV zabývající se energetickými audity.

Návratnost fotovoltaické elektrárny s akumulací není dlouhá
Dotační program nově podporuje také fotovoltaické systémy s akumulací elektrické energie. Díky akumulaci pracuje solární elektrárna efektivněji, protože baterie umožňuje vyrobenou elektřinu spotřebovávat také v době, kdy nesvítí slunce. O fotovoltaické systémy s akumulací energie však není takový zájem, a to především z důvodu vysoké pořizovací ceny. Právě nové nastavení dotací pro firmy by to ale mohlo změnit.

Ačkoli baterie pro akumulaci elektrické energie cenu solárních elektráren navyšuje, celková ekonomická návratnost těchto projektů není dlouhá. Důvodem je následná velká úspora energie. Ta je vyšší díky tomu, že akumulátor umožní využívat vyrobenou elektřinu v maximální míře. Firma ji totiž všechnu spotřebuje na místě a nedochází k ekonomicky neefektivním přetokům vyrobené elektřiny do distribuční sítě.

Například fotovoltaická elektrárna o výkonu 26,68 kWp s akumulací, kterou na střeše administrativní budovy v Brně instaluje společnost E.ON, dokáže podle propočtů ročně ušetřit více než 26 MWh elektřiny. Majiteli tak ušetří zhruba 111 400 Kč. „Náklady na tuto fotovoltaickou elektrárnu jsou přibližně dva miliony korun, přičemž doba návratnosti byla spočítána na 8,5 roku,“ popisuje ekonomickou stránku projektu Andrea Nikerlová ze společnosti E.ON.

O dotace je možné žádat do konce dubna
Dotace jsou efektivní cestou, jak zlepšit ekonomickou bilanci a snížit návratnost projektů pro využití obnovitelných zdrojů energie. „Už nějakou dobu neplatí, že obnovitelné zdroje potřebují ke své existenci masivní podporu. Státní podpůrné mechanismy však jsou, a ještě několik let budou důležitým nástrojem pro posílení role obnovitelných zdrojů v energetickém mixu,“ uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Výzva k podávání žádostí o dotace na fotovoltaické systémy v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na instalaci fotovoltaických systémů je průběžná. Platí tedy, že přednost dostanou ty firmy, jež si s žádostí pospíší. Podle odborníků trvá celý proces od návrhu instalovaného výkonu po podání žádosti jeden až dva měsíce. Příjem žádostí letos končí 30. dubna.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...