V Brně se uskuteční seminář na téma transparentnost veřejných zakázek

Brno, 6. května 2013 – Novela zákona o veřejných zakázkách z roku 2012 s sebou přinesla řadu novinek, jež mají zvýšit transparentnost zadávacích řízení. Těmto změnám, ale i dalším tématům z oblasti veřejných zakázek, se bude věnovat specializovaný workshop „Transparentní veřejné zakázky a prognóza 2013+", který se uskuteční 25. června v Brně.

seminar

Po tom ostatně česká legislativa a hlavně reálná praxe volala už dávno. Odborný program byl proto sestaven tak, aby účastníkům objasnil průběh jednotlivých druhů zadávacích řízení a způsoby výběru dodavatele podle této novely. Další z témat prostupující celou problematikou je řešení elektronizace veřejných zakázek.

Na workshopu vystoupí například Romana Derková, právní expertka pro oblast veřejných zakázek z advokátní kanceláře Havel, Holásek &Partners, která pohovoří o praktické stránce novelizovaného zákona. Pavel Herman přiblíží důsledky porušení zákona a rozhodovací praxi ÚOHS ČR. Těšit se můžete také na Martina Kameníka z programu Bezkorupce občanského sdružení Oživení.

Vzhledem ke komplexnímu pohledu na veřejné zakázky je workshop určen jak zástupcům na straně zadavatelů, tak uchazečům o jejich realizaci. Více informací o dalších lektorech a programu naleznete společně s přihláškou na webu Národního centra regionů.

Akci pořádá 25. června Národní centrum regionů ve své učebně na Panské 13 v centru Brna. Seminář je akreditovaný MVČR.

foto: archiv pořadatelů


Související články: