Další profesní vzdělávání je třeba podporovat, shodli se experti

Brno, 2. dubna 2012 – Experti na další profesní vzdělávání se v úterý 27. března sešli, aby se podělili o své zkušenosti s kolegy a pomohli dál rozvíjet dobrou praxi v tomto oboru. Výsledky své práce přednesli v rámci konference Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl - konkrétní výsledky. Posluchači měli možnost porovnat, jakým způsobem k problematice dalšího vzdělávání přistupují nejen ve státní správě, ale také na akademické půdě či ve vzdělávacích institucích. Konference se uskutečnila v Administrativním a školícím centru Brno.

vzdelavani

Jako největší překážku rozvoje dalšího vzdělávání účastníci konference označili fakt, že lidé v produktivním věku nejsou dostatečně motivováni se dále vzdělávat, nebo že k tomu nemají finanční prostředky. Pomoci by přitom měla vidina uznání výsledku dalšího vzdělávání formou osvědčení o získání dílčí kvalifikace.

Účastníci konference se shodli také na tom, že by další vzdělávání mělo mít jasný cíl, tedy získat kompetence definované kvalifikačním standardem, a jasný výsledek, tedy uznávané osvědčení. Dále, že princip dalšího vzdělávání je vhodné maximálně využívat, a to pomocí certifikace a uznávání výsledků vzdělávání tak, jak jej nastavuje systém Národní soustavy kvalifikací a zákon č. 179/2006 Sb.

Na podpoře celoživotního učení je podle účastníků konference třeba neustále pracovat. Je proto vhodné prezentovat činnosti a dosavadní úspěchy v oblasti dalšího profesního vzdělávání ve vazbě na NSK jako příklady dobré praxe (např. projekty v Jihomoravském kraji), stejně tak směřovat vzdělávání ke konkrétním cílovým skupinám a perspektivním oblastem vzdělávání (specifika obchodu a cestovního ruchu). Cestu ke zvýšení atraktivity dalšího vzdělávání mohou představovat také nové metody výuky, které jdou ruku v ruce s inovacemi a využíváním nejmodernějších technologií.

Mediální partnerem akce byl časopis Brno Business & Style.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...