Konference představí problematiku dalšího profesního vzdělávání

Brno, 14. března 2012 – Chce-li region dlouhodobě vynikat a konkurovat, mohou to být pouze jeho lidé, kteří ho vyvedou na výsluní. Toto je motto odborné konference zaměřené na další profesní vzdělávání, která se uskuteční 27. března v Administrativním a školicím centru na brněnském Cejlu. Konference, na které vystoupí zástupci státní správy, akademiků i odborníků z praxe, je určena expertům na problematiku dalšího vzdělávání dospělých, zaměstnavatelům i zainteresované veřejnosti. O konferenci informovala projektová manažerka akce Pavla Zdráhalová. Mediálním partnerem setkání je časopis Brno Business & Style. 

vzdelavani

Konference s názvem Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl – konkrétní výsledky chce prezentovat činnost a dosavadní úspěchy v oblasti dalšího profesního vzdělávání ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací nejen v Jihomoravském kraji a dále diskutovat možnosti a cesty podpory celoživotního učení.

Název akce odkazuje na myšlenku, že by další vzdělávání mělo mít jasný cíl (získat kompetence definované kvalifikačním standardem NSK) a jasný výsledek (uznávané osvědčení dle zákona č.179/2006 Sb.). Na konferenci bude představen projekt Podpora nabídky vzdělávacích programů (PNVP), který je zaměřen na zkvalitnění nabídky dalšího vzdělávání v oblasti obchodu a cestovního ruchu ve vazbě na NSK. Projekt vychází z priorit, vyjádřených ve strategických dokumentech Jihomoravského kraje a je zaměřen jak na usnadnění získání dílčí kvalifikace na straně zájemců o další profesní vzdělávání, tak i rozvoj partnerství subjektů v oblasti dalšího vzdělávání za účelem dosažení souladu mezi nabídkou dalšího profesního vzdělávání a požadavky trhu práce.

Součástí programu konference bude prezentace příkladů dobré praxe ze vzdělávání profesionálů z oborů obchodu a cestovního ruchu a konkrétní návrhy na zlepšení situace v oblasti dalšího vzdělávání v ČR. Dále se bude diskutovat o možnostech a cestách podpory celoživotního učení, jako i možnostech aplikace NSK do dílčích projektů na vzdělávání a výuky dospělých.

Konference je určena odborníkům na problematiku dalšího vzdělávání dospělých, zaměstnavatelům, vzdělavatelům, studentům andragogiky i zainteresované veřejnosti. Na konferenci vystoupí zástupci státní správy, akademické sféry i odborníci z praxe.

Projekt realizuje RPVC Akademie J. A. Komenského, Krajská hospodářská komora jižní Moravy a společnost DRING Consulting.

(red)


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...