Technické sítě Brno vyměňují tisíce starých svítidel za úsporné LED

Brno, 30. září 2023 - Dotaci z Národního plánu obnovy, která pomůže zkvalitnit veřejné osvětlení ve městě a zároveň přispěje k úspoře elektrické energie, získaly Technické sítě Brno. Finanční podporu obdržela společnost poprvé v roce 2022 a postupně ji využívá k výměně starých venkovních svítidel. Výzva Ministerstva průmyslu a obchodu přinese Brnu až 30 milionů korun.

led lampa svetlo ulice

Úspora peněz, zdravější životní prostředí a nižší světelné znečištění obcí. To jsou hlavní cíle výzvy NPO 1/2022, kterou ministerstvo vypsalo v souvislosti s dotací na rekonstrukci veřejného osvětlení. Příležitosti využily Technické sítě Brno, které spravují městská svítidla v moravské metropoli. „Výzvu jsme využili v roce 2022, v roce 2023 je už žádost schválena a další plánujeme podat také pro rok 2024,“ přibližuje za společnost Jaromír Emmer, koordinátor projektu.

Hlavním kritériem pro získání dotace je realizace projektů, které přispějí k alespoň třicetiprocentní úspoře elektrické energie na rekonstruovaném úseku veřejného osvětlení. Brno uskuteční tři projekty, na něž získá celkem 30 milionů korun. Díky financím z Národního plánu obnovy postupně vymění stará svítidla za moderní a úsporná LED. Proměny se v Brně dočkají úseky osazené zastaralým osvětlením napříč celým městem.

Výměna a doplnění svítidel
S realizací se začalo už v roce 2022. Technici v brněnských ulicích vyměnili 1 463 svítidel a doplnili 33 nových. Na projekt, který vyšel na 17,8 milionu korun, přispěla dotace Ministerstva průmyslu a obchodu 10 miliony. Stejná finanční podpora poputuje také na další projekt, jenž se díky výzvě uskuteční. „V rámci něj vyměníme dalších 1 234 svítidel. Projekt pro rok 2024 budeme připravovat v posledním čtvrtletí letošního roku. Dotace by měla být opět čerpána v maximální možné míře, tedy na deset milionů korun,“ říká Emmer.

O dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení si může zažádat jakákoli obec nebo město v České republice. Finance mohou žadatelé využít k úhradě veškerých způsobilých výdajů, a to včetně rozšíření soustavy veřejného osvětlení o řídicí systémy nebo konstrukční prvky.

Vysoké požadavky na kvalitu projektu
Výzva klade vysoké požadavky na kvalitativní parametry projektu. Příprava žádosti a doložení realizace projektu tak může být pro některé zájemce náročná. „V čase určeném pro realizaci je nutno provést výběr dodavatele, výběr zhotovitele, výměnu svítidel, zajistit veškerou dokumentaci, certifikované měření stavu před a po realizaci projektu a toto vše doložit formou energetického posudku. To je zejména pro malé obce obtížně dosažitelné,“ vysvětluje za Technické sítě Brno Jaromír Emmer.

Předchůdcem výzvy NPO 1/2022 byl státní program EFEKT, jenž byl určen spíše pro menší města, přičemž úspora musela činit určité procento z celkové spotřeby. „Kromě této podmínky bylo možné čerpat dotaci v maximální výši dvou milionů korun. Pro město Brno, které má čtyřicet dva tisíc světelných míst, byly tudíž tyto podmínky nastaveny velmi nešťastně. Naše připomínky k nastavení podmínek získání dotace byly Ministerstvu průmyslu a obchodu sdělovány během jednání zástupců Sdružení pro rozvoj veřejného osvětlení, jehož jsou Technické sítě Brno členem, a zástupců statutárního města Brna s Ministerstvem průmyslu a obchodu, a z větší části se dostaly do nastavení výzvy NPO 1/2022,“ uzavírá Emmer.

Zdroj: TSB, foto: Ingimage


Související články: