Brno pokračuje v rekonstrukci školských zařízení

Brno, 5. dubna 2023 - Město Brno pokračuje v rekonstrukcích svých školských zařízenjí. Brněnští radní nově souhlasí s vybudováním tělocvičny v budově základní školy na ulici Požární, s rekonstrukcí kuchyně a jídelny na Základní škole Pastviny, a také s modernizací Mateřské školy Radost na Michalově ulici.

deti skola ucebna

Vybudování tělocvičny v budově základní školy na ulici Požární 1
Rada města Brna souhlasila se zpracováním investičního záměru vybudování nové tělocvičny na Základní škole Měšťanská 21 – v budově na Požární 1. Výstavba by měla proběhnout v letech 2025–2027.

„Žáci prvního až čtvrtého ročníku nyní využívají k výuce tělesné výchovy prostory tuřanské Orlovny vzdálené cca 1 km od školy, což nutí vedení školy plánovat výuku ve dvouhodinových blocích, která je pro děti ve věku 6 až 10 let nevhodná," uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

„Vybudování nové tělocvičny by tak vyřešilo problém se zabezpečením plnohodnotné výuky tělesné výchovy. Vzhledem k nedostatečné kapacitě i jiných učeben v této budově by přístavba také otevřela možnosti k využití individuální výuky, například k dělení hodin pro výuku jazyků a dalších předmětů. Navíc by se vytvořil prostor pro zřízení alespoň jednoho oddělení školní družiny," upřesnila radní pro oblast školství Irena Matonohová.

Modernizace kuchyně a jídelny na Základní škole Pastviny
Počítá se s navýšením kapacity zhruba o 400 obědů a modernizací stávajících technologií provozu kuchyně. „Chceme především snížit energetickou náročnost provozu, o což se město Brno snaží ve všech svých budovách. Zrychlení přípravného procesu také umožní uvařit větší počet porcí. S realizací počítáme už v příštím roce," sdělila Markéta Vaňková.

„Rekonstrukce bude stát 67 769 916 korun včetně DPH, město Brno uhradí z rozpočtu 47 196 425 korun, MČ Brno-Komín 3 500 000 korun a do konce května podáme žádost o dotaci ve výši 17 073 491 korun z Operačního programu Životní prostředí," doplnila Irena Matonohová.

Přístavba a modernizace Mateřské školy Michalova
Modernizace je nezbytná s ohledem na technický stav budovy, díky přístavbě pak dojde k navýšení kapacity školky. S realizací se počítá v letech 2023–2024.

„V přístavbě dvoupodlažní budovy vzniknou další dvě třídy celkem pro 48 dětí a provozní zázemí. Bezbariérovost objektu zajistí výtah. Součástí modernizace stávající trojtřídní budovy mateřské školy bude také instalace vegetační střechy a rekonstrukce kuchyně, která zajistí stravování pro oba objekty. Obě budovy pak budou propojeny zastřešeným chodníkem. Projekt zahrnuje také sadové úpravy, hřiště nebo zpevněné plochy," přiblížila Markéta Vaňková.

„Předpokládané náklady na projekt jsou 98 320 987,82 korun včetně DPH. Město zaplatí 51 800 987,82 korun, MČ Brno-Líšeň 9 800 000 korun a do konce března podáme žádost o dotaci ve výši 36 720 000 korun z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 v rámci nástroje ITI Brněnské metropolitní oblasti," dodala Irena Matonohová.

Zdroj: TIS MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...