Masarykova univerzita hostí spolupracující centrum Světové zdravotnické organizace

Brno, 2. února 2023 - Světová zdravotnická organizace (WHO) často potřebuje odbornou, vědeckou a technickou podporu od dalších institucí. Vytvořila si proto mezinárodní síť spolupracujících center, která dlouhodobě navyšují její kapacitu a přinášejí špičkovou expertizu. V Evropě je 290 spolupracujících institucí a Česko má od ledna konečně čtyři taková centra. Jedním z nich je i výzkumné centrum RECETOX Masarykovy univerzity!

MUNI RECETOX who

Ředitel regionální kanceláře WHO Hans Kluge oznámil, že se centrum RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity stane čtvrtým spolupracujícím centrem Světové zdravotnické organizace (WHO) v České republice. Další spolupracující centra v ČR jsou od roku 2015 Ústav pro péči o matku a dítě a od roku 2021 Ústav zdravotnických informací a statistiky a Národní ústav duševního zdraví.

„Je to pro nás čest, velké ocenění a zároveň i závazek, že se Masarykova univerzita může stát prostřednictvím RECETOXu spolupracujícím subjektem Světové zdravotnické organizace. Zvlášť, když si uvědomíme, že jsme jedinou českou univerzitou a také jedinou organizací mimo přímou působnost ministerstva zdravotnictví, která toto prestižní jmenování získala,” uvedl Martin Bareš, rektor Masarykovy univerzity.

Expertíza RECETOX k dispozici WHO
Spolupráce RECETOX s WHO se zaměří na hodnocení rizik spojených s expozicí populace chemickým látkám. Na tomto poli spolupracuje centrum s WHO již od roku 2013, což je také jednou z podmínek jmenování. I tak ale musel RECETOX prokázat, že má předpoklady pro naplnění vysokých nároků WHO, které jsou zárukou prestiže spolupracujících center. Co tedy spolupráce s RECETOX WHO přinese?

RECETOX přináší své zkušenosti z více než třiceti let výzkumu působení toxických látek na životní prostředí a zdraví. Prostřednictvím národních i mezinárodních monitorovacích sítí poskytuje informace o kontaminaci vnějšího i vnitřního ovzduší, vody, půdy nebo výrobků i o působení různých toxických směsí. V dlouhodobých populačních studiích sleduje vývoj zdraví české populace i vliv širokého spektra negativních faktorů. Vyvíjí databázové systémy zpřístupňující veškerá data pro vědecké studie i politická rozhodnutí na globální úrovni, ale nabízí i zkušenosti z lokální spolupráce, budování živých laboratoří a zdravých chytrých měst.

WHO věnuje mimořádnou pozornost chemickým látkám, jejichž vlastnosti vzbuzující vážné obavy o veřejné zdraví (patří k nim například látky narušující hormonální rovnováhu živých organismů, rtuť, kadmium nebo azbest), zvyšování povědomí o jejich dopadech a posilování národních regulačních mechanismů. Zde RECETOX předává zkušenosti a poskytuje experimentální kapacity, technickou podporu, tréninky a školení. Zapojí se také do expertní sítě WHO pro hodnocení rizik spojených s chemickými látkami (WHO Chemical Risk Assessment Network), která má za cíl propojovat relevantní evropské experty s potřebami států, které v těchto oblastech nemají dostatečné kapacity.

Evropský přesah zapojení RECETOX
RECETOX je navíc koordinátorem evropské výzkumné infrastruktury EIRENE, která podporuje nejlepší evropské instituce k vytvoření dostatečné experimentální i datové kapacity pro interdisciplinární výzkum dopadů, které mají toxické látek na prostředí i člověka. Vytváří tím další potenciál pro zpřístupnění informací a znalostí potřebných pro ochranu veřejného zdraví.

Jana Klánová, ředitelka RECETOX, uvádí: „V roce 2009 byl RECETOX Programem OSN pro životní prostředí jmenován Regionálním centrem pro budování kapacit a přenos technologií ve střední a východní Evropě v rámci Stockholmské úmluvy. Po 14 letech byla naše práce na poli přenosu vědeckých výsledků do praktických aplikací a legislativy oceněna druhým prestižním jmenováním ze strany WHO. Nesmírně si toho vážíme.“

Srdan Matić, ředitel Kanceláře WHO v Praze, k tomu na výročním jednání kanceláře v Praze dodal: „Jsem rád, že novým, čtvrtým spolupracujícím centrem v ČR je právě RECETOX, jedna z nejdůležitějších institucí na poli lidského biomonitoringu a zkoumání dopadů znečištění životního prostředí na lidské zdraví. Na světě jsou pouze dvě takové instituce a jedna z nich je právě na Masarykově univerzitě v Brně.“

Zdroj a foto: MUNI


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...