Na stavbě tramvajové trati na Kamechy bude město spolupracovat s dopravním podnikem

Brno, 25. října 2022 - V rámci přípravy projektu prodloužení tramvajové trati na Kamechy udělila Rada města Brna v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Brna pokyn k dalším nezbytným úkonům. „Prodloužení tramvajové trati ze stávající konečné ve stanici Ečerova až na sídliště Kamechy výrazně pomůže jeho obyvatelům. Projektová příprava pro územní řízení je v gesci magistrátního odboru investic, další postup už bude řešen i z úrovně dopravního podniku. Ten s městem uzavře smlouvu o spolupráci, bude moci požádat o dotaci z Operačního programu Doprava 3 a také zajistí výběrové řízení na zhotovitele a povede projekt až k samotné realizaci,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

tramvajova zastavka

Nová, 1500 metrů dlouhá tramvajová trať začne v oblasti stávající tramvajové smyčky Ečerova, dále bude vedena v zářezu podél ulice Vejrostova, kde v místě ulice Teyschlova přejde do raženého tunelu. Následně vyústí v proluce ulic Přírodní a Listnatá. Součástí projektu je vybudování tří nových zastávek (Ruda, Říčanská, smyčka Kamechy).

Po vydání výše zmíněného pokynu bude nutné provést následující kroky: uzavřít smlouvu mezi městem Brnem a Dopravním podnikem města Brna, zajistit projekt a realizaci podrobného geotechnického průzkumu, provést archeologický průzkum, zajistit majetkoprávní přípravu, správce stavby a administraci zakázky.

Zdroj: TIS MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...