Městské části obdrží další peníze na úpravu parků a zelených ploch

Brno, 25. srpna 2022 - Město Brno oslovilo městské části s nabídkou pomoci při projektování nebo realizaci úprav parků a zelených ploch. Dvě vlny finančních transferů schválilo zastupitelstvo v březnu a červnu. Nyní Rada města Brna doporučuje ke schválení další finanční podporu, a to třem městským částem.

park zelen

„Na projekty, které mají za cíl vytvářet nové zelené plochy a parky, jsme v letošním roce vyhradili 30 milionů korun. První balík peněz městským částem ve výši 12,9 milionů korun byl schválen na březnovém zastupitelstvu, v červnu následovalo 13,377 milionu korun. Na zářijovém zasedání zastupitelstva budeme rozhodovat o poskytnutí 545 tisíc korun na tři projekty v městských částech Brno-Kohoutovice, Brno-střed a Brno-Žebětín,“ uvedl Petr Hladík, 1. náměstek primátorky.

První projekt s názvem Strom pro dítě obdrží 42 tisíc Kč. Realizátorem bude MČ Brno-Kohoutovice.

Městská část Brno-střed plánuje zastínění a dovybavení hřiště v bytovém souboru Vojtova. Návrh investičního transferu je 217 tisíc Kč a neinvestičního 36 tisíc Kč.

Posledním podpořeným projektem bude revitalizace parčíku U Hájovny v Žebětíně. Na projektovou dokumentaci pošle magistrát městské části 250 tisíc Kč.

„V rámci dalšího bodu jsme také doporučili zastupitelstvu, aby schválilo možnost městské části Brno-střed využít v roce 2023 investiční transfer ve výši 9,961 milionu korun, a to na revitalizaci veřejného prostranství před Pedagogickou fakultou na Poříčí. Již dříve jsme poskytli 950 tisíc na projektovou dokumentaci,“ doplnil Petr Hladík.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...