Vedle sokolského areálu by mohla vzniknout škola se sportovní halou

Brno, 7. července 2022 - Jde-li člověk kolem Husova sboru po Botanické k budově soudu, míjí nevzhledný pás zeminy se zbytky trávy a pomalovaný plechový plot. Za ním se skrývají garáže, jež jsou součástí venkovního areálu TJ Sokol Brno I. Sokolové městu navrhli, že převedou do jeho majetku pozemek s garážemi za korunu a město na něm postaví základní školu s víceúčelovou sportovní halou. Radní nyní souhlasili s vypsáním soutěže na její podobu.

sportovni hala

Představitelé Tělocvičné jednoty Sokol Brno I již delší dobu zvažují, jakým způsobem zvelebit nedostatečně využívanou část venkovního areálu sousedící s Botanickou ulicí, kde se nyní nachází garáže. Dali proto městu Brnu podnět, že by zde mohla vzniknout sportovní základní škola.

„Sokolové nám nabídli, že by mohli pozemek s garážemi převést do majetku města za 1 korunu. Město by tam pak postavilo základní školu s víceúčelovou sportovní halou. Za tento převod by TJ Sokol Brno I získala možnost bezúplatně využívat halu v odpoledních hodinách a o víkendech až do konce životnosti budovy,“ popsala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Nabízený pozemek je v platném Územním plánu města Brna veden jako plocha s funkčním využitím pro rekreaci. Než se pustíme do stavby, bude nutné, aby se změnilo funkční využití na plochu pro veřejnou vybavenost, konkrétně školství. Jelikož ale zastupitelé návrh nového územního plánu vrátili k dopracování, platí zatím stále původní dokument, a nadto v něm nelze dělat změny. Vybudování nové školy tedy závisí na schválení nového územního plánu,“ vysvětlil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

„Na základě podnětu TJ Sokol Brno I Kancelář architekta města Brna (KAM) ve spolupráci s Odborem školství a mládeže Magistrátu města Brna zpracovala hmotovou studii, která v uvažované ploše prověřila možnost umístění 18třídní sportovní základní školy pro maximálně 540 žáků. Pro nalezení nejlepšího urbanisticko-architektonického řešení a zároveň zpracovatele všech stupňů projektové dokumentace KAM doporučuje vypsat jednofázovou užší projektovou soutěž na návrh podoby novostavby včetně přilehlých prostranství. To by bylo předmětem první etapy projektu. Ve druhé etapě bude ideově řešena úprava předprostoru okolních významných památkově chráněných veřejných staveb – Nejvyššího soudu ČR, Masarykova studentského domova a Husova sboru,“ uvedl radní pro územní plánování a rozvoj města Filip Chvátal. „Hmotová studie se věnovala také otázce parkování a navrhuje doplnit budovu školy o podzemní garáže. Celkem by se mělo jednat o 128 parkovacích míst, z toho 6 pro lidi s handicapem,“ doplnil Petr Hladík.

„Možné propojení sportovního areálu TJ Sokol Brno I se školským zařízením nabízí možnost vybudovat sportovní základní školu s obrovskými možnostmi využití ostatních sportovišť včetně venkovního hřiště. Chceme-li přitáhnout ke sportu co nejvíce lidí, musí tu existovat infrastruktura nejen pro profesionály, ale právě i pro děti od útlého věku,“ myslí si radní pro školství a sport Jaroslav Suchý.

Nyní KAM vypracuje soutěžní podmínky a zadání urbanisticko-architektonické jednofázové užší projektové soutěže a předloží je Radě města Brna ke schválení. Kancelář také organizačně zajistí další průběh soutěže. Vypsána by mohla být v říjnu.

Zdroj: TIS MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...