Brno má plán na dlouhodobou integraci uprchlíků z Ukrajiny

Brno, 9. května 2022 - Brněnští interkulturní pracovníci se zabývají integrací cizinců od roku 2018. Od prvních momentů vypuknutí války na Ukrajině je jejich práce klíčová při zvládání uprchlické vlny. Spektrum a intenzita práce se zásadně zintenzivnily, a aby město zvládalo začlenit ukrajinské příchozí v dlouhodobém kontextu efektivně, je nutné rozšířit základnu pracovníků.

integrace pracovnik ruce podane

Pro tuto situaci připravilo Ministerstvo vnitra České republiky nový dotační program. Žádost o dotaci na projekt Integrace ukrajinských uprchlíků ve městě Brně dnes radní na svém zasedání schválili a postoupili k samotnému podání.

Projekt reaguje na krizovou situaci způsobenou válkou na Ukrajině. Do Brna dosud přišlo téměř 16 tisíc uprchlíků, z nichž mnozí ve městě zůstávají. Dosud je zabydleno na tisíc lidí v hromadných ubytovacích zařízeních, zbytek bydlí v rozličných soukromých ubytovnách, bytech apod. Cílem projektu je eliminovat bariéry pro integraci takto velkého množství nových obyvatel Brna. „Naším zásadním úkolem je utvořit podmínky pro co nejhladší začlenění opravdu velkého počtu lidí, z nichž většinu tvoří ženy s dětmi, do co možná nejběžnějšího chodu života v Brně. Doposud jsme se ukázali jako opravdu vyzrálá občanská společnost, od prvních dní krize se semkla snad celá republika a pomáhá. Nyní přichází další – často těžší – část, dlouhodobá podpora při začleňování. Věřím, že díky brněnskému týmu interkulturních pracovníků, kteří mají zkušenosti přímo z ukrajinské a ruskojazyčné komunity, najdeme cestu, jak tuto těžkou situaci překonat,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Brno dlouhodobě aktivně rozvíjí politiku integrace cizinců, která vychází ze Strategie integrace cizinců ve městě Brně pro roky 2020–2026 a jejího dílčího plánu pro roky 2021–2023. Na tomto základě stojí projekt Integrace ukrajinských uprchlíků ve městě Brně. Jeho celkové náklady jsou vyčísleny na 2 492 312 korun s tím, že 5 %, tedy 124 616 korun, bude hradit Brno ze svého rozpočtu a 95 %, tedy 2 367 696 korun, pokryje dotace Ministerstva vnitra ČR. Projekt by měl prozatím trvat do konce letošního roku.

Město Brno disponuje pestrou škálou sociálních služeb, organizací, zaměstnavatelů a příležitostí, všechny strany však čelí bariérám, které integraci významně komplikují. Mezi nejvýraznější patří jazyková a kulturní bariéra. Bude tedy posíleno množství překladatelů a tlumočníků, kteří budou zároveň odborně vedeni k výkonu dílčích činností interkulturní práce. Nejčastěji půjde o terénní práci s ukrajinskou komunitou nebo o spolupráci s veřejnými institucemi a občanskými iniciativami.

„Mezi další části účinné integrace patří kvalitní síťování, mapování a provazování všech aktivit na území Brna napříč všemi provozovateli. Tato aktivita bude probíhat v tandemu českého a ukrajinského pracovníka, kteří podle potřeb uprchlíků a aktivit z ukrajinské komunity naváží na aktivitu z řad organizací, firem i jednotlivců na české straně. Budou takovými mosty mezi uprchlíky a službami, které v Brně existují. Výstupem pak budou mapy tematických síti, jako je zdravotnictví, vzdělávání a další. Už nyní víme, že velmi potřebná bude tato spolupráce v období letních prázdnin, kdy očekáváme nápor na umístění dětí do volnočasových center v souvislosti se zaměstnáváním rodičů,“ doplnila Markéta Vaňková.

Se síťovacími týmy bude úzce spolupracovat informační pracovník, který bude připravovat všechny relevantní informace pro webovou stránku ukrajina.brno.cz, která funguje od prvních dnů uprchlické krize a představuje důležitý rozcestník. Vzniknout by měl i pravidelný newsletter pro informování klíčových aktérů – úřadů, městských částí, neziskových organizací.

Zdroj: Tiskové středisko MMB


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...