Brno pokračuje v podpoře projektů na zelené střechy a zachytávání dešťové vody

Brno, 4. března 2020 - Město Brno navazuje na loňský úspěšný ročník dvou dotačních titulů, a to na podporu vytváření zelených střech a na zachytávání dešťové vody. Na dnešním zasedání radní doporučili zastupitelům schválit poskytnutí investičních dotací v těchto dotačních programech v celkové výši 1,265 milionu korun.

steblo travy kapka

„Do dnešního dne jsme přijali 105 kompletních žádostí o dotaci na realizaci zelené střechy. Stejnému počtu žadatelů byl udělen příslib, na jehož základě bude po dokončení prací vyplácena určená částka. Od udělení příslibu na to mají žadatelé 18 měsíců. Poté odevzdají elektronicky závěrečnou zprávu a veškeré podklady k vyúčtování. Dnes jsme takto doporučili schválit 10 žadatelům 1,144 milionu korun,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík.

Další peníze putují lidem, kteří se zapojili do programu Nachytej dešťovku! „Mám radost, že se do projektu zapojuje více Brňanů. Efektivní hospodaření s vodou je jedním z kroků, jak můžeme reagovat na měnící se klimatické podmínky. Od začátku února jsme obdrželi 9 řádně vyplněných žádostí o dotaci. Zastupitelům jsme doporučili, aby podporu v celkové výši 121 tisíc korun schválili,“ doplnil Petr Hladík.

V rozpočtu města Brna je na dotační program „Podpora vytváření zelených střech pro rok 2020“ vyčleněno celkem 19 milionů korun. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 1,4 milionu Kč.

Na dotační program „Podpora využití srážkové vody“ je určen 1 milion korun. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 50 % finančních prostředků, které žadateli přiznal Státní fond životního prostředí ve smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu „Dešťovka“.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...