Na Poliklinice Zahradníkova se otvírá Centrum paliativní péče

Brno, 11. března 2020 - Na Poliklinice Zahradníkova zahajuje činnost Centrum paliativní péče Brno, které postupně otevře poradnu pro paliativní péči, ambulanci paliativní medicíny a zajistí fungování domácího hospice. Centrum bude ve své budově provozovat přímo Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, což je příspěvková organizace města Brna.

senior ruce hospic

„Vzhledem k věkovému složení obyvatel města Brna a předpokládanému výraznému nárůstu počtu osob ve vyšších věkových skupinách je třeba počítat s rostoucí potřebou zdravotní a sociální péče, a tím i zvyšující se potřebou péče paliativní,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a upozornila, že například Česká společnost paliativní medicíny doporučuje, aby byla pro 100.000 obyvatel zřízena jedna ambulance paliativní medicíny a nejméně jedno zařízení mobilní specializované péče. „Tato kapacita není v Brně dostatečná. Chceme proto na sebe vzít část zodpovědnosti v této oblasti veřejného zdravotnictví, která byla dosud poskytována téměř výlučně poskytovateli charakteru neziskových a církevních organizací,“ dodala primátorka.

„Naším cílem je nabídnout pacientům v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob v Brně kvalitní ambulantní a domácí paliativní péči. Služby centra přispějí ke zlepšení kvality života pacientů a jejich blízkých, k zefektivnění poskytování zdravotní péče, k řešení možných komplikací v domácím prostředí a k prevenci opakovaných zdravotnických převozů a hospitalizací v závěru života. Pacientům, kteří si to přejí, bude umožněno důstojně dožít v domácím nebo v náhradním sociálním prostředí,“ sdělil první náměstek primátorky Petr Hladík.

„Inovativnost poskytovaných služeb spočívá především v propojenosti a návaznosti jednotlivých forem péče, které optimálně reagují na potřeby pacientů v různých fázích jejich nevyléčitelné nemoci. Při zachování individuálního přístupu k potřebám nemocných tak může být péče poskytována organizačně a finančně přehledně a efektivně,“ popsala význam vedoucí lékařka Centra paliativní péče Brno Regina Slámová. Podle ní je předpokládaný počet pacientů poradny a ambulance kolem 800 za rok. U mobilního hospice se očekává 300 pacientů ročně.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...