SAKO chce zvýšit ve svých provozech účinnost výroby elektřiny a tepla

Brno, 14. listopadu 2019 - Společnost SAKO Brno zahájila přípravu několika projektů s cílem navýšení energetické účinnosti výroby elektřiny a tepla. Přímým důsledkem jejich realizace bude i výrazná úspora emisí CO2. „Zvyšování účinnosti je považováno za jeden z nejjednodušších způsobů úspory primárních zdrojů energie a zařízení na energetické využívání odpadu SAKO se těmito environmentálními projekty dlouhodobě zabývá,“ uvedl předseda představenstva Filip Leder.

elektrina zarovka sako brno

Jedním z projektů je doplnění absorpčního tepelného čerpadla do chladícího okruhu parní turbíny. Nevyužitelné odpadní teplo z chlazení generátoru a ložisek turbíny je pomocí této absorpční jednotky transformováno na vyšší teplotní úroveň, která je již vhodná k vytápění prostřednictvím systému centrálního zásobování teplem.

„Absorpční tepelné čerpadlo funguje na podobném principu jako lednička s tím rozdílem, že pohonem absorpční jednotky je místo elektřiny nízkotlaká pára z turbíny. Vlastní zařízení je díky využití odpadního tepla schopno dosáhnout magické hranice účinnosti přes 165 %,” upřesnil Tomáš Caha, ředitel divize ZEVO.

Zařízení vyrobí ročně 29 tis. GJ tepla, což odpovídá roční spotřebě asi 1 000 brněnských domácností napojených na CZT. „Takto využité odpadní teplo se pak nemusí vyrobit z fosilního paliva, čímž dojde k úspoře emisí CO2 přibližně o 1 900 tun ročně. Po instalaci bude naše absorpční jednotka největší svého druhu v ČR,“ doplnil Filip Leder.

„Brno se v Paktu starostů a primátorů pro klima a energii (SECAP) zavázalo ke snížení zátěže emisemi CO2 o 40 % do roku 2030 a SAKO realizuje takové projekty, které jsou mimo nesporné ekonomické přínosy i šetrné k životnímu prostředí a pomáhají ke zlepšení kvality života občanů města Brna,“ uzavřel Filip Leder.


Související články: