Změny v tarifu IDS JMK nezvýší cenu jízdného v Brně

Brno, 6. listopadu 2019 - Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, který začne platit od ledna 2020, schválili brněnští radní. V rámci tohoto systému platí jednotný tarif, který stanovuje cenu jízdného pro brněnskou městskou hromadnou dopravu, regionální autobusy a vlaky zařazené do IDS JMK. Při změně tarifu musí úpravy odsouhlasit kraj i město. Aktuální změny od Nového roku souvisejí s novou smlouvou o veřejných službách v železniční dopravě, kterou uzavřel kraj s Českými drahami. Tarif tak lépe odpovídá nově vzniklým potřebám.

tramvaj brno

„Většina úprav se netýká Brna. Jízdné MHD ve městě nezdražujeme, pouze se mírně zvýší jízdné v lodní dopravě. Podle smluvně dohodnutého postupu mezi městem a krajem je ale důležité, aby i na naší úrovni byly úpravy a změny tarifu projednány a potvrzeny. Vzhledem k tomu, že tarif IDS JMK je zároveň přílohou smlouvy o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících, kterou město uzavřelo s Dopravním podnikem města Brna, musí být tento dodatek se změnami v tarifu pro příští rok projednán ještě na prosincovém zastupitelstvu,“ vysvětlil radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Od 1. ledna 2020 by tak mělo dojít k následujícím změnám:

ZAVEDENÍ ÚSEKOVÝCH A DVOUÚSEKOVÝCH JÍZDENEK I VE VLACÍCH
Úsekové a dvouúsekové jízdenky slouží k cestám na velmi krátké vzdálenosti a zatím byly vydávány pouze v regionálních autobusech. S přechodem výlučně na tarif IDS JMK se tento druh jízdenek zavede i ve vlacích. Zamezí se tak skokovému nárůstu cen souvisejícímu se zrušením platnosti jízdenek ČD na krátké vzdálenosti. Úsekové a dvouúsekové jízdenky budou zavedeny na vlakových tratích mimo území města Brna, obdobně je tomu i v případě regionálních autobusů.

ZAVEDENÍ PŘÍPLATKU ZA POŘÍZENÍ JÍZDENKY U VLAKOVÉHO PERSONÁLU
V souvislosti se zahájením prodeje jízdenek IDS JMK ve vlacích a s přechodem výlučně na tarif IDS JMK pro vnitrokrajské cesty se zavádí poplatek za prodej jízdenek vlakovým personálem při koupi jízdenky z obsazené stanice (kde je v provozu pokladna) ve výši 50 Kč. Cílem je sjednotit pravidla s Českými drahami. Podrobnosti budou nastaveny ve smluvních přepravních podmínkách.

ÚPRAVY ZAMĚSTNANECKÉHO JÍZDNÉHO A JEHO ZPOPLATNĚNÍ
Pro zaměstnance železničních dopravců obsluhujících Jihomoravský kraj se zavádí jízdné pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky ve výši 480 Kč/rok (zaměstnanec) a 990 Kč/rok (rodinný příslušník). Současně se od roku 2021 zpoplatňuje jízdné pro zaměstnance regionálních autobusových dopravců. Ceny jsou navrženy ve stejné výši jako pro drážní zaměstnance. Zároveň se umožňuje provádění kontrolní činnosti systému pro pověřené zaměstnance Jihomoravského kraje.

ROZŠÍŘENÍ PLATNOSTI JEDNODENNÍ OBLASTNÍ JÍZDENKY SLOVÁCKO
V souvislosti se snahou Zlínského kraje o lepší propojení obcí na Slovácku (zejména okresů Hodonín a Uherské Hradiště) byly zóny platnosti jednodenní oblastní jízdenky Slovácko doplněny o dvě zóny, jejichž zavedení se předpokládá mezi Veselím nad Moravou a Starým Městem.

ZAVEDENÍ TARIFNÍ VÝJIMKY PRO CESTU Z MORAVAN DO BRNA PŘES OSTOPOVICE
Kvůli chystanému prodloužení linky 51 z Bystrce přes Veselku, Starý Lískovec, Ostopovice až do Moravan se zavádí tarifní výjimka umožňující mezi Moravany a Starým Lískovcem průjezd Ostopovicemi bez nutnosti dokupovat jízdenku pro projížděnou zónu 410. Obdobně se umožní i průjezd z Ostopovic přes Moravany k Ústřednímu hřbitovu v Brně. Cena jízdného odpovídá ujeté vzdálenosti na obou trasách.

POTVRZENÍ TARIFNÍ VÝJIMKY PRO CESTU Z KYJOVA DO ZÓN 687 A 689
Potvrzuje se již existující tarifní výjimka pro cestu mezi Kyjovem a obcemi ležícími v zónách 687 a 689. Při této cestě není nutné platit za projížděnou zónu 685.

ÚPRAVY CEN BRNĚNSKÉ LODNÍ DOPRAVY
Tarif lodní dopravy provozované DPMB je součástí tarifu IDS JMK. Zrušena je jedna zastávka (Sokolské koupaliště), zavádějí se elektronické jízdenky a je upraveno jízdné (mírné navýšení).


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...