Hynoucí smrky v Čertově rokli má nahradit různorodá vegetace

Brno, 28. října 2019 – Ekosystém v Čertově rokli na Lesné trpí rychlým odtokem dešťové vody. Zdejší silnice vodu bez užitku odvádí. Kvůli tomu dochází také ke splavování nejcennější svrchní vrstvy půdy. Město na tuto situaci reaguje, a proto brněnští radní doporučili poskytnout 1,2 milionu korun městské části Brno-sever. V rámci investice budou provedena opatření k vyššímu zasakování vody v dané oblasti. Finální slovo bude mít Zastupitelstvo města Brna, které se tímto bude zabývat na listopadovém zasedání.

lipy vegetace brno

„Vzhledem ke stávajícím klimatickým podmínkám je pro zachování přírodního charakteru Čertovy rokle na Lesné a přilehlého okolí nutné obnovovat zeleň, a především zbrzdit odtok vody z oblasti,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík. „Zvýšení podílu zasakovacích ploch vnímám jako klíčové opatření v celém městě,“ dodal.

Cílem projektu je vytvořit v areálu Čertovy rokle podmínky pro zadržení dešťové vody. Zdejší strmé svahy jsou v současné době zasaženy erozí a stávající porosty významně postihla kůrovcová kalamita. Absence bylinného a keřového patra zde neumožňuje zasáknutí vody, která stéká až na dno rokle.

Na vhodných místech podél hlavní komunikace budou vybudovány otevřené zatravněné příkopy, které budou srážkovou vodu svádět do vsakovacích jam, jež zajistí její zadržení. Svahy, zvláště v místech erozních rýh, budou zpevněny dřevěnými plůtky. Tyto plůtky budou vyplněny zeminou a osázeny keři. Odtok vody se díky tomu zpomalí. Dřevěné plůtky spolu s příkopy vytvoří systém, který zabrání dalšímu splavování zeminy.

„Nově vysazené různorodé stromy a keře v oblasti nahradí kůrovcem napadené původní jehličnaté stromy, které zde v současných podmínkách hynou,“ upřesnil náměstek primátorky Petr Hladík. K pokrytí těchto výdajů je navrženo využít finance z rozpočtu Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna.

„Prakticky jakékoliv změny v parkových a rekreačních plochách, stejně jako plánované stavby připravujeme a podporujeme s vědomím nutnosti kvalitního hospodaření s vodou, pečlivé péče o zeleň a boje proti tvorbě tepelných ostrovů. Proto jsme spustili program SUWAC, schválili akční plán udržitelné energetiky a klimatu a navazujeme dialog se zástupci obchodních i logistických center či developery, aby se spolupodíleli na snižování emisí oxidu uhličitého,“ připomněla strategii města Brna jeho primátorka Markéta Vaňková.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...