Město plánuje opravit a dobudovat páteřní stoky

Brno, 22. července 2019 – Rekonstrukce a dobudování kmenových stok čeká v nejbližší době některé části města. Rada města dnes schválila investiční záměr rekonstrukce stoky A v úseku mezi Štýřickým a Táborského nábřežím. Zpracován bude také investiční záměr na dobudování stoky mezi Hájeckou ulicí a Novou Mosilanou.

kanal stoka

Kmenovou stoku A od železničního mostu přes ulici Uhelná po Táborského nábřeží nedaleko areálu Hospice sv. Alžběty je nutné rekonstruovat v souvislosti s budovanými protipovodňovými opatřeními na nábřeží Svratky. „Vzhledem k rozsáhlým terénním úpravám, výstavbě hrází a železobetonových ochranných protipovodňových stěn, které jsou součástí projektu protipovodňových opatření, je nutné zajistit stabilitu kanalizace. Nejde přitom jen o zajištění stability během stavby, ale dlouhodobě i po realizaci těchto opatření,“ vysvětlil radní pro investice David Grund.

Vzhledem k cíli prodloužit životnost kanalizace v lokalitě alespoň o 20 let se jako nejvýhodnější jeví kompletní výměna potrubí a šachet otevřeným výkopem. Bezvýkopová technika by totiž zajistila jen asi třetinovou životnost. Předpokládané náklady na tento projekt jsou 100 milionů korun včetně DPH. Podle předběžného plánu by mohla být rekonstrukce dokončená v roce 2022.

Zatímco u kmenové stoky A je investiční záměr už schválen, v případě dobudování kmenové stoky E radní zatím odsouhlasili vypracování investičního záměru. Ten bude vytvořen pro etapu I. Jedná se o více než kilometrový úsek od ulice Hájecká po Novou Mosilanu. Už z dřívějších studií vyplynulo, že je nezbytné provést rekonstrukci stávající stoky E, pokud má být budována navazující stoka. Jako nejvýhodnější trasa pro novou stoku E se jeví varianta, která počítá s jejím přiblížením k řece. „Z hlediska záměrů města a dalších investorů v povodí kmenové stoky E se jedná o nutnou investici pro další rozvoj v tomto povodí,“ doplnil David Grund. Cenu dobudování není v této fázi ještě možné odhadnout.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...