Teplárny Brno pokračují ve výměně zastaralých parovodů za horkovody

Brno, 23. dubna 2019 – Horká voda v rozvodech přináší teplo úsporněji vzhledem k peněženkám odběratelů a šetrněji k životnímu prostředí. Proto již od roku 2010 Teplárny Brno každým rokem rekonstruují další část zastaralých parovodů a nahrazují je moderními horkovody. Plně horkovodní síť by Brno mělo získat v roce 2022 – vzhledem k čistotě ovzduší to bude obdobné, jako by z Brna zmizelo na 10 tisíc automobilů.

teplarny brno m schmerkova

V letošním roce přibude 8,2 kilometrů horkovodů a k definitivnímu dokončení v dalších letech bude scházet nahradit 17 kilometrů parovodů. Přepojeno bude letos dalších 53 odběrných míst. Nižší spotřeba tepla při zachování stejné tepelné pohody se ročně projeví pro přepojenou domácnost úsporou kolem 1500 až 2000 korun v nákladech na teplo.

„Přechod z parního média na horkovodní patří k největším projektům Tepláren Brno nejen v posledním desetiletí, ale v jejich historii vůbec. Z celkových téměř 97 km parovodních sítí bude díky důsledné optimalizaci vedení páteřních tras a přípojek obnoveno pouze cca 66 km při stejném pokrytí zásobovaného území,“ upřesnil generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Moderní horkovodní soustava přinese úspory také teplárnám. „Zvýšíme výrazně efektivitu distribuce tepla a snížíme tepelné ztráty, což bude po dokončení rekonstrukce znamenat pro teplárny úsporu více než 100 milionů korun ročně,“ upřesnil Fajmon. Na rekonstrukci distribuční soustavy průběžně navazuje také modernizace primárních výrobních zdrojů a výměníkových stanic u zákazníků s moderní regulací.

Výkopové práce některých staveb na letošní etapě rekonstrukce byly započaty již v průběhu března a dubna, na přelomu dubna a května se začne pracovat také v dalších lokalitách. Rekonstrukce bude ukončena nejpozději na konci října. „Postupovali jsme v součinnosti s novou pracovní skupinou Koordinátora oprav a uzavírek, abychom v rámci možného omezili negativní dopady na dopravu a život ve městě. Na Cejlu jsme například začínali v předstihu právě proto, aby na nás přes prázdniny mohl navázat dopravní podnik s rekonstrukcí tramvajové tratě,“ zdůraznil Fajmon.

Přesné termíny zahájení zbývajících staveb jsou postupně zveřejňovány na stránkách teplarny.cz i na kopemezabrno.cz podle toho, jak jsou podepisovány smlouvy s jednotlivými zhotoviteli. Tam lze najít rovněž například doporučené objízdné trasy a další podrobnosti. Obyvatelé dotčených lokalit byli informováni prostřednictvím letáků do schránek, na nichž je uvedeno i jméno a kontakt na investičního technika Tepláren Brno, na kterého se lze obrátit s případnými dotazy.

Foto: Magistrát města Brna - M. Schmerková


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...