Nemocnice Milosrdných bratří oslavila 270. narozeniny

Brno, 17. listopadu 2017 - Ve středu 15. Listopadu uplynulo přesně 270 let od založení Nemocnice Milosrdných bratří. Jde o nejstarší souvisle fungující nemocnici na Moravě a po pražské Nemocnici na Františku druhou nejstarší v Česku. Při této příležitosti se tu slavnostně otevřela zrekonstruovaná část zázemí pro lůžkovou péči na 2. nadzemním podlaží. Náklady na rekonstrukci činily 16,5 milionů korun.

doktor nemocnice

Nemocnici Milosrdných bratří založil na svátek sv. Leopolda 15. listopadu roku 1747 moravský hrabě Jan Křtitel Leopold z Dietrichsteina. Na hraběcí pozvání přišli do Brna i řeholníci Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdní bratři, kteří pečovali o nemocné. Byl vybudován konvent s lékárnou a nemocnicí se sedmdesáti lůžky. V průběhu staletí prošla nemocnice mnoha rekonstrukcemi, měnila v souvislosti s historickými událostmi své majitele, ale uchovala si svoje původní poslání spojené s péčí o nemocné až do dnešních dnů.

V současnosti je Nemocnice Milosrdných bratří příspěvkovou organizací statutárního města Brna s kapacitou 466 lůžek – z toho 223 je pro akutní zdravotní péči a 243 pro následnou zdravotní péči (LDN). V nemocnici pracuje cca 580 zaměstnanců, roční obrat dosahuje 500 mil. Kč. Nemocnice disponuje certifikátem systému managementu kvality ISO 9001:2009, má zřízenou Etickou komisi, od roku 2005 je zde v provozu Babybox.

Mezi statutárním městem Brnem a konventem Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří v Brně existuje smlouva o dlouhodobé spolupráci při využívání areálu nemocnice a pak samotná nájemní smlouva na dobu 20 let, která bude končit v příštím roce. Město a konvent se již dohodly, jak bude pokračovat jejich spolupráce v dalším období. Vznikne dokument, který bude definovat podmínky, za jakých budou město a konvent v areálu nemocnice působit. Předpokládá se, že nemocnice bude nadále provozována městem Brnem a konvent bude pečovat o menší zařízení dlouhodobé následné péče o kapacitě cca 100 lůžek.

„Pro občany města Brna bude tedy i nadále dlouhodobě zajištěna akutní i následná zdravotní péče minimálně ve stejném rozsahu, jako je tomu doposud,“ ujistil Drbal.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...