Územní studie ukazují příležitosti nového nádraží u řeky

Brno, 26. května 2016 - Rada města Brna se seznámila s návrhy pořízenými v ideové soutěži Budoucnost centra města Brna ve variantě nádraží u řeky. Ze sedmi předložených návrhů doporučila poradní komise vyzdvihnout tři, které se s polohou nádraží u řeky a souvisejícími příležitostmi vypořádaly nejsrozumitelněji a nejpraktičtěji. Podle architekta Ivana Wahla, předsedy poradní komise, dokázali autoři těchto studií srozumitelným způsobem popsat, že nádraží v nové poloze u řeky není pro Brno problémem, ale příležitostí.

Brno Reka pozvanka350

Tyto studie tak doplňují studie vytvořené pro variantu přestavby železničního uzlu ve variantě pod Petrovem, které byly představeny před dvěma týdny. Výsledky obou variant jsou nyní vystaveny v Domě umění města Brna, kde se s nimi mohou lidé seznámit až do 24. července 2016.

„V žádném případě v tomto okamžiku nechci upřednostňovat jednu či druhou variantu celkového řešení přestavby železničního uzlu, ke které se město chystá již téměř sto let a která na dlouhou dobu v budoucnu ovlivní vývoj nejen centrální části města, ale celého Brna i jihomoravského regionu. Obě varianty mají své přednosti i problémy," uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

„Vzhledem k tomu, že tyto ideové studie nastiňují budoucí podobu Jižního centra s železničním průjezdem s nádražím u řeky, uvedu z mého pohledu klady této varianty. Z pohledu železničního uzlu by se zásadně zjednodušil a zrychlil průjezd souprav Brnem a v budoucnu by tato varianta umožnila hladké zapojení vysokorychlostních tratí. Byla by zásadním přínosem pro městskou hromadnou dopravu navazující na železnici i pro individuální dopravu. Rozšířila by centrum Brna pro bydlení, pro pracovní příležitosti a pro množství dalších služeb zarámovaných do zeleně. Uvolněné plochy po železničních tratích by posloužily k rozšíření ploch městských parků. Vznikla by krásná nová městská čtvrť navazující přímo na historické jádro," dodal primátor.

Na doporučení komise byly oceněny tři studie, jejichž výběr zdůvodnila poradní komise takto:

1. Sdružení Koleček – Jura, architekti Lausanne-Brno

Racionální, detailně řešený a proveditelný návrh umožňující rozvoj „jižních" čtvrtí v postupných krocích pomocí iniciačních prvků. Návrh předkládá řešení s deklarovanou kontinuitou s historickým městem, koncepcí tradičních městských čtvrtí kombinovaných s principy zahradního města. Významným motivem je návrh nové kompaktní „city" a zelené koridory otevírající městské struktury k řece. Vyváženost návrhu spočívá v harmonii velkorysých městotvorných gest přinášející městu novou energii s detailním řešením jednotlivých partií kolem původního i nového nádraží. Návrh plně respektuje a splňuje hlavní požadavky zadání.

2. Platforma Architekti

Nový pohled na geometrickou orientaci vkládané urbanistické struktury, která má paralelní orientaci s novou nádražní budovou. Návrh uvádí jako jedno z východisek inspiraci meziválečným návrhem Bohuslava Fuchse zvaným „Tangenta". Odlišným způsobem od ostatních návrhů řeší dopravní obslužnost řešeného území. V partiích u řeky na straně města vytváří „klasické" městské nábřeží. K tomuto motivu jako protiklad je nově komponováno rozlehlé rekreační nábřeží na jižní straně řeky. Zajímavý, svěží návrh, avšak není zcela konzistentní s dlouhodobě sledovanou koncepcí rozvoje území.

3. EA architekti

Za hlavní pozitivní moment návrhu je považována kontinuita a navázání na městský charakter „starých" částí města. Návrh užívá klasické městské bloky s vyznačeným členěním na jednotlivé domy, čímž dosahuje tradičního měřítka. Velkoryse rozvíjí park u řeky a originálním způsobem řeší ukončení okružní městské třídy v místě zrušeného kolejiště historického vlakového nádraží. Celkově se jedná o tradiční městské řešení respektující charakter centrální části města a splňující hlavní požadavky zadání.

Brno Reka pozvanka


Související články:

Komentáře 

 
-2 #3 Jiří Kříž 2016-05-30 08:29
Dobrý den, já bych měl jeden návrh, co kdyby se dalo postavit nové nádraží v lokalitě Maloměřice-Obřany?
 
 
+3 #2 Alkor 2016-05-27 19:00
Větší evropská města už svá nádraží z centra odsunula - a nepřestávají toho litovat. Ano, už slyším argumenty, že co je dobré pro Evropu, není dobré pro Brno. Tak se podívejme na české zkušenosti. V minulosti Praha postavila nádraží Holešovice, aby tam přesunula průjezdní rychlíky a expresy z centra, Hlavním důvodem bylo zrychlenmí průjezdu těchto vlaků Prahou (všimněte si, že stejný argument je použit v článku). A výsledek? Vybudovalo se pracné a drahé "Nové spojení" s tunely pod Žižkovem, jen aby se všechny vlaky vrátily zpět do centra.

V Ostravě ořed lety zrušili zastavování rychlíků na hlavním nádraží s tím, že cestující mohou ze Svinova dojet do centra tramvají. Skončilo to tak, že nejenom všechny vlaky zastavují opět na hlavním, ale mají i novou zastávku Stodolní, kde začalo zastavoivati Pendolino - jen aby bylo možno vlakem dojet co nejvíc do centra, Není na čase se poučit z cizích chyb než dělat tytéž chyby vlastní?
 
 
+1 #1 Jansa Stanislav 2016-05-27 14:52
Že je nezbytné, co nejrychleji vybudovat hlavní nádraží je prvořadým úkolem vedení města, bez ohledu na politické názory. Zřejmě, pokud "Malá Amerika" bude zahrnuta do kulturního dědictví, tak není o čem diskutovat a urychleně nejen schválit, ale též ZAČÍT s výstavbou v jižní části města. Nezbytné pozemky spekulantům vykoupit za nejnižší možnou cenu!!! Nové vedení města na to má!!! Tak do toho. "SU BRŇÁK" a akci fandím. S pozdravem SJ
 

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...