Křižovatka Joštova

Brno, 26. září 2011 - Ve čtvrtek 1. září byla otevřena nově opravená ulice Joštova. Jedná se o ukončení druhé etapy její rekonstrukce, tentokrát v úseku od Komenského náměstí po Údolní. Otevřením křižovatky u Červeného kostela a jejího okolí se tak symbolicky uzavřela velká rekonstrukce centra Brna, jejíž součástí byla oprava Husovy ulice, Moravského náměstí, Běhounské ulice a ve dvou etapách právě oprava ulice Joštovy.

Jostova-01

„V tisíciletých dějinách Brna nenajdete takový příklad opravy historického jádra města. Ta třičtvrtěmiliarda korun, která byla investována do zušlechtění našeho města, byla jistě dobře vynaložena ve prospěch nás všech, kteří zde dennodenně žijí a pracují. Město se postupně zbavilo nálepky „šedé a rozbité Brno“ a nahradilo ji moderní a sebejistou metropolí, kde roste potenciál univerzit, vědy a výzkumu, medicíny a dalších důležitých odvětví,“ řekl v souvislosti s dokončením prací na Joštově ulici primátor Brna Roman Onderka.

Oprava Joštovy dokončena

Jostova-02Druhá etapa rekonstrukce Joštovy ulice byla zahájena v létě 2010 a prováděly ji firmy Skanska, a. s., a Dopravní stavby Brno, s. r. o. V první fázi byla provedena rekonstrukce stávající kanalizační stoky jednotné kanalizace, navazující na už provedenou opravu kanalizace v první části Joštovy ulice. Při rekonstrukci kanalizace byly objeveny a archeologicky zpracovány pozůstatky bastionového opevnění Brna. V této části se jednalo o vyzdění vnější strany příkopu a nedaleko od jeho hrany byly zdokumentovány relikty zděné zástavby. Poté se práce soustředily na výměnu tramvajového tělesa. Při tom byla v přímém úseku tratě před lékařskou fakultou položena třetí, odstavná kolej, která by měla být využívána především pro historickou tramvaj. Práce ale nečekaně zkomplikovala nutná rekonstrukce teplovodu, která znamenala zpomalení postupu na stavebních objektech, jež byly v blízkosti teplovodu nebo se s ním křížily. Souběžně s tím bylo renovováno trolejové vedení a do takzvaného multikanálu byly uloženy kabely Dopravního podniku města Brna a přeloženy sdělovací kabely.

Nejde jen o silnici

Jostova-03Celý opravovaný úsek dostal zbrusu nové veřejné osvětlení a nový povrch komunikací. Byly také zbudovány nové zastávkové přístřešky a nové veřejné toalety a celý prostor byl doplněn novým mobiliářem v podobě nových laviček, odpadkových košů a stojanů na kola. O příjemné estetické vyznění celého okolí křižovatky se postaraly nové sadové úpravy, zahrnující výsadbu alejových listnatých stromů, doplňujících rastr stávajících stromů.
Investice do druhé etapy Joštovy ulice činila s přispěním Evropského fondu Regionální program NUTS 2 Jihovýchod 157 miliónů korun a celková oprava Joštovy tak spolu s první etapou dosáhla částky 350 miliónů korun. Spolu s prostředky na opravu Husovy, Běhounské a Moravského náměstí tak město investovalo do zvelebení centrální části Brna 747 miliónů korun.

Alena Štěpánková
Ing. Petr Musil
MMB – Odbor investiční
Oddělení přípravy a realizace inženýrských staveb

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...