Mendelova univerzita v Brně postaví dvě nové budovy

Brno, 25. června 2011 - Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Mgr. Josef Dobeš, podepsal Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Výukové a výzkumné kapacity pro biotechnologické obory a rozšíření infrastruktury“. Cílem projektu je vybudování dvou nových pavilonů v areálu Mendelovy univerzity v Brně-Černých Polích, ve kterých bude soustředěno zázemí pro biotechnologické obory.

Mendlovka

Nové prostory nahradí stávající, které již nevyhovují současným požadavkům na výuku, vědu a výzkum jak svoji velikostí, tak požadavky na technické vybavení. Záměrem univerzity je realizací projektu zvýšit kvalitu poskytovaného studia na všech jeho úrovních. Univerzita získá celkem 11 185 metrů čtverečních plochy pro výuku a výzkum.
Vybudování pavilonů a jejich uvedení do provozu bude z 85 % financovat EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), 15 % bude financováno ze Státního rozpočtu ČR. Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují téměř 619,3 mil. Kč, z nichž investiční výdaje činí 601,5 mil. Kč a neinvestiční více než 17,8 mil. Kč.

Realizace projektu probíhá od března 2011 a do plného provozu by pavilony měly přejít v druhé polovině roku 2013.

Dosavadní průběh výstavby:
·    byly provedeny demolice čtyř technicky zastaralých objektů univerzity, vč. stavebního dvora
·    bylo provedeno kácení dřevin dle projektové dokumentace
·    byly provedeny zemní práce v objemu cca 20 tis. m3, při kterých byly objeveny pozůstatky betonových konstrukcí krytu CO z  50. let minulého století a válečné relikvie z II. světové války, které monitoruje archeologický dohled na stavbě
·    probíhá pilotáž stavby, celková délka železobetonových pilot 3,241 km, max. hloubka 23 m
připravují se zemní vrty pro tepelná čerpadla (budoucí vytápění objektů M a X z obnovitelných zdrojů) – 60 vrtů do hloubky cca 100 m.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...