Brno bude partnerem projektu pro sociálně vyloučené lokality

Město Brno bude partnerem projektu „Komplexní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách“. Rozhodla o tom Rada města Brna ve středu 15. prosince. Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj terénní práce s problémovou romskou skupinou obyvatel prostřednictvím odborného sociálního poradenství, poskytování dluhového poradenství, poradenství pro rodiny s dětmi a realizací programu prevence kriminality. Součástí projektu bude také vzdělávání pracovníků poskytujících sociální služby. Projekt má časovou i obsahovou návaznost na Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro roky 2010–2013.


Dalším cílem projektu je poskytovat sociální služby, jejichž prioritou je řešení aktuálních problémů obyvatel sociálně vyloučených lokalit města Brna a dalších lokalit Jihomoravského kraje. Jedná se o oblast bydlení, řešení školní a výchovné problematiky dětí v rodinách, zdravotní stav obyvatel a oblast prevence kriminality a sociálně patologických jevů.

Do cílové skupiny patří obyvatelé sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených lokalit, kde žijí převážně Romové, v problémové obytné zóně města Brna a vybraných lokalitách kraje. Nositelem projektu je DROM, romské středisko, příspěvková organizace zřízená městskou částí Brno-sever. Odborným garantem projektu za statutární město Brno je Odbor sociální péče MMB.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...