Zpráva informuje, jak se čistí Brněnská přehrada

Pro všechny, kteří chtějí vědět, co a proč se v uplynulých letech dělalo pro zlepšení kvality vody v Brněnské přehradě, připravilo město Brno přehlednou informační zprávu, která je volně přístupná na webových stránkách města Brna. Zprávu zájemci najdou ke stažení na www.brno.cz v sekci Turista / Volný čas na speciální podstránce věnované Brněnské přehradě (www.brno.cz/turista-volny-cas/brnenska-prehrada).
Ve zprávě se zájemci dozvědí nejen to, co se v jednotlivých letech od roku 2003 až do současnosti dělalo pro vyčištění Brněnské přehrady, ale také kolik to všechno stálo. V souhrnu jsou uvedena nejen opatření, která realizovalo město Brno, ale také aktivity všech ostatních partnerů projektu Jihomoravského kraje a Povodí Moravy.
Zpráva shrnuje informace o opatřeních přímo na přehradě, ale i pracích v povodí nad ní – například stav výstavby čistíren odpadních vod v povodí Svratky v krajích Jihomoravském, Pardubickém a kraji Vysočina. Z údajů poskytnutých Jihomoravským krajem například vyplývá, že z padesáti tisíc obyvatel měst a obcí v povodí nad přehradou má připojení na kanalizaci s čistírnou odpadních vod již 42 500. Přitom do výstavby čistíren investoval stát, Jihomoravský kraj i Evropská unie v posledních sedmi letech již téměř tři čtvrtě miliardy korun. Nyní se postupně připravují projekty odkanalizování a vyčištění odpadních vod i v menších obcích v povodí. Souběžně s tím jsou realizovány komplexní pozemkové úpravy i protipovodňová a protierozní opatření, která mají snížit znečištění Svratky způsobované splachem živin z polí.

prehr.jpg

 

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...