Brno si připomene Mezinárodní den boje proti chudobě

chudoba250Brno, 12. října 2011 - Událost připadající na pondělí 17.10. chce mimo jiné upozornit na fakt, že chudoba je téma aktuální i pro vyspělé evropské země. V budově krajského úřadu Jihomoravského kraje se u této příležitosti uskuteční workshop pro veřejnost s názvem Akce a invence v sociálním bydlení: od slov k praxi.

Jen v Česku se s chudobou bezprostředně potýká téměř milión obyvatel. Workshop má upozornit na jednu z jejích příčin i důsledků, a to špatný přístup chudých k důstojnému bydlení. Celodenní program bude rozdělen na dopolední expertní část a otevřenou odpolední část, na kterou jsou zváni všichni zájemci o problematiku sociálního bydlení z řad široké veřejnosti. V ní budou mít návštěvníci možnost seznámit se s praktickými příklady modelů sociálního bydlení realizovanými na území Jihomoravského kraje a shlédnout videomedailonky zachycující i výpovědi obyvatel těchto bytů. Akci uzavře diskuse moderovaná publicistkou Norou Fridrichovou. 

Workshop pořádá brněnská nezisková organizace IQ Roma servis společně s dalšími místními neziskovými subjekty. Cílem organizace IQ Roma servis je zmírňovat chudobu a její následky u obyvatel sociálně vyloučených, především romských, lokalit v Brně a v dalších obcích Jihomoravského kraje. Spolupracuje přitom s mnoha subjekty na úrovni obcí, kraje i státu. V současnosti je v rámci mezinárodního partnerství Together and Across, financovaného z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, zapojena také do vzájemné výměny zkušeností mezi spřátelenými zahraničními organizacemi pracujícími s romskými komunitami ve Španělsku, Bulharsku, Rumunsku či Švédsku.

(red)


Související články:

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

upoutavka-restaurace3-FIN

prehled_vinotek_v_Brne3-FIN