TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ - duben 2013

Výstavy

Vynálezy a vynálezci
výstava
Interaktivní projekt, který představuje významné i opomíjené vynálezce a objevitele s úzkou vazbou na české země. Vynálezci a vynálezy prezentují pestré osudy více než 20 osobností, které po sobě zanechaly nesmazatelná díla světového či evropského významu v mnoha oborech lidské činnosti – v technice, lékařství, zemědělství, biologii, chemii, ale i v humanitních vědách. Na své si přijdou i milovníci kuriózních a absurdních výtvorů. Také vás možná překvapí, kolik předmětů z běžného života je českého původu. Některé vynálezy si můžete prohlédnout v originále, u jiných zase pomocí různých interaktivních modelů a her vyzkoušet princip, na kterém fungují. Pro děti i hravé a zvídavé dospělé návštěvníky jsou připraveny životopisné komiksy třinácti osobností a hra na vědce – jak jinak se lépe vcítit do života vynálezce, než si osobně zakusit všechny nástrahy osudu, které vědci jeho bádání znepříjemňovaly, nebo naopak přispěly ke zdárnému konci.
Součástí projektu je v Brně navíc interaktivní hra pro děti a dospělé Dobrodružství vědy.
18. 12. 2012 - prosinec 2013, v hlavní budově Technického muzea v Brně v Králově Poli

Cesa – iteraktivní program pro skupiny k výstavě Vynálezy a vynálezci
do 30. 6. 2013

Kočárky 1880–1980
Uvidíte bohatou kolekci historických kočárků, ve kterých se vozily děti, panenky i medvídci a která pochází ze soukromé sbírky Miroslavy Pecháčkové.
12. 2. 2013 – 19. 5. 2013

Jan Drtina – život a dílo
Výstava mapuje tvorbu a osudy nevidomého pedagoga, ředitele Konzervatoře pro mládež s vadami zraku v Praze – PhDr. Jana Drtiny.
12. 3. 2013 – 30. 9. 2013

Stopy na Dhaulagiri
29. 1. 2013 – 19. 5. 2013

Kamera obscura
Studenti Filozofické fakulty Masarykovy univerzity zde představí svůj ročníkový projekt CAMERA OBSCURA od Aristotela po fenomén fotografie.
Výstava zachycuje vývoj tohoto pozoruhodného optického principu napříč historií a seznamuje návštěvníky s jeho vlivem na různé formy umění. Výstava je tvořena několika částmi, vedle nástinu principu a historie camery obscury mohou návštěvníci nahlédnout do dobového výtvarného ateliéru, na ukázkách obrazů rozeznají ty, které byly vytvořeny za pomoci camery obscury, či se inspirují sbírkou unikátních dírkových fotoaparátů.
15. 4. 2013 – 23. 6. 2013


Expozice

Vodní motory a Památník Viktora Kaplana
Parní motory; Historická vozidla
Historická stereovize
Nožířství
Kovolitectví
Železářství
Salon mechanické hudby
Od tamtamu k internetu
Letecká historie a plastikové modelářství
Kultura nevidomých
Ulička řemesel
Čas nad námi a kolem nás
Kabinet elektronové mikroskopie
Technická herna
Letecké motory

Více informací k jednotlivým expozicím na: www.technicalmuseum.cz


Akce

Vítání jara – koncert v prostorách Konzervatoře Brno (3. 4. 2013)
Jaro na mlýně, Vodní mlýn ve Slupi (6. 4. 2013)
Dílna k výstavě Vynálezci a vynálezy (9. 4. - 18. 4. 2013)
Víkend Tiffany – výtvarně technická dílna (20. 4. - 21. 4.)
Den otevřených dveří MHD, Řečkovice (27. - 28. 4. 2013)


Stereovize

Rusko – Moskva (staré snímky)


Památky

Vodní mlýn ve Slupi
Větrný mlýn v Kuželově
Stará huť u Adamova
Kovárna v Těšanech
Areál čs. opevnění v Šatově
Šlakhamr v Hamrech

Více informací k jednotlivým památkám na: www.technicalmuseum.cz


TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ
Purkyňova 105, 612 00 Brno
tel.: 541 421 411
Otevřeno: út - ne  9 - 17, pondělí zavřeno
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
www.technicalmuseum.cz

 

Strana 76 z 80