TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ - leden - únor 2013

Výstavy

Vynálezy a vynálezci
výstava
Interaktivní projekt, který představuje významné i opomíjené vynálezce a objevitele s úzkou vazbou na české země. Vynálezci a vynálezy prezentují pestré osudy více než 20 osobností, které po sobě zanechaly nesmazatelná díla světového či evropského významu v mnoha oborech lidské činnosti – v technice, lékařství, zemědělství, biologii, chemii, ale i v humanitních vědách. Na své si přijdou i milovníci kuriózních a absurdních výtvorů. Také vás možná překvapí, kolik předmětů z běžného života je českého původu. Některé vynálezy si můžete prohlédnout v originále, u jiných zase pomocí různých interaktivních modelů a her vyzkoušet princip, na kterém fungují. Pro děti i hravé a zvídavé dospělé návštěvníky jsou připraveny životopisné komiksy třinácti osobností a hra na vědce – jak jinak se lépe vcítit do života vynálezce, než si osobně zakusit všechny nástrahy osudu, které vědci jeho bádání znepříjemňovaly, nebo naopak přispěly ke zdárnému konci.
Součástí projektu je v Brně navíc interaktivní hra pro děti a dospělé Dobrodružství vědy.
18. 12. 2012 - prosinec 2013, v hlavní budově Technického muzea v Brně v Králově Poli

Výstava k 135. výročí narození Prof. Veselého
Již popáté dá Technické muzeum v Brně nahlédnout do svého archivu a připomene další významnou osobnost naší vědy – jednoho ze zakladatelů české organické chemie prof. Vítězslava Veselého. Malá výstava má připomenout nejen 135. výročí jeho narození, ale především jeho přínos zvolenému oboru a v důsledcích i československému průmyslu a ekonomice.
14. 12. 2012 – 24.2.2013

Vidět s úsměvem
výstava
Středisko rané péče SPRP Brno ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně Vás zve na výstavu Vidět s úsměvem, kterou můžete od úterý, 6. 11. 2012 navštívit v prostorách expozice Kultura nevidomých. Narození dítěte rodině přináší radostné období naplněné očekáváním a plánováním budoucnosti. Ale někdy se stane, že je všechno trochu jinak – u miminka se projeví závažné zdravotní postižení. To je pro rodinu v prvních chvílích velká rána, život se jim obrátí naruby. Raná péče nabízí rodině podporu odbornou i lidskou…
Výstava představí veřejnosti co je to raná péče, jaké byly začátky této služby, jakou podporu dávají poradkyně rané péče rodině s dítětem se zrakovým nebo kombinovaným postižením a jaké pomůcky se používají ke stimulaci zraku a k celkové podpoře vývoje dítěte.
6. 11. 2012 – březen 2013

Ponorka Victoria – výstava umělce Rudiho Lorenze
Technické muzeum v Brně se po velké výstavě Petra Nikla, kterou uspořádalo v loňském roce, opět vrací k výtvarnému pojetí techniky výstavou grafika, sochaře a pedagoga Rudiho Lorenze, držitele Ceny města Brna v oboru užité umění za rok 2008.
Ponorka Victoria je projekt, který představuje soubor objektů, reliéfů, obrazů a skulptur, které jsou nejen okouzlující svým jasně vizuálním surrealistickým pojetím, ale navíc jsou z větší části prezentovány jako daktylní předměty, jež jsou tímto přístupné i pro nevidomé návštěvníky muzea. Autor je jedním z nemnoha současných umělců, který svou tvorbu přizpůsobuje vjemovým schopnostem nevidomých a slabozrakých.
od 16. 10. 2012


Expozice

Čas nad námi a kolem nás
Historická stereovize
Historická vozidla
Kabinet elektronové mikroskopie
Kovolitectví
Kultura nevidomých
Letecká historie a plastikové modelářství
Nožířství
Od tamtamů k internetu
Parní motory
Salon mechanické hudby
Ulička řemesel
Vodní motory s památníkem Viktora Kaplana
Železářství
Technická herna pro malé i velké

Více informací k jednotlivým expozicím na: www.technicalmuseum.cz


Památky

Vodní mlýn ve Slupi
Větrný mlýn v Kuželově
Stará huť u Adamova
Kovárna v Těšanech
Areál čs. opevnění v Šatově
Šlakhamr v Hamrech

Více informací k jednotlivým památkám na: www.technicalmuseum.cz


Upozornění

Výstava Motocykly Václava Svobody III. byla ukončena.


TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ
Purkyňova 105, 612 00 Brno
tel.: 541 421 411
Otevřeno: út - ne  9 - 17, pondělí zavřeno
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
www.technicalmuseum.cz

 

Strana 75 z 77