Óóó Indiáni

O indiánech, jejich obydlí, obživě, ošacení, obřadech a obyčejích. O tom všem je zbrusu nová výstava, kterou Moravské zemské muzeum připravilo do Pavilonu Anthropos. Na téměř 350 m2 se tu návštěvníci seznámí s historií a kulturou původních obyvatel Severní Ameriky.

Nutkové

Pozornost je zaměřena jak na každodenní život indiánů, roli žen a mužů, či výchovu dětí, tak i na náboženské obřady a válečnictví. Obohacením výstavy je i prezentace vybraných zástupců americké fauny. Geograficky se jedná o Velké pláně a prérie, Severozápadní pobřeží, Jihozápad i oblast Arktidy. Jak už název napovídá, hlavním symbolem výstavy je kruh. Ten je u indiánů posvátný. Mnoho indiánských skupin pojímá plynutí času jako kruhové, což můžeme pozorovat v nepřetržitém koloběhu života, smrti a znovuzrození, v koloběhu slunce i měsíce, vody a deště, koloběhu ročního období, v regeneraci (znovuobnovení) všeho, co sdílí zemi – rostlin, zvířat i lidí. Indiáni vycházeli z předpokladu, že posvátný kruh bývá rozdělen dvěma osami do čtyř světových stran a každá strana symbolizuje jeden ze čtyř základních živlů.

indián

Východní strana reprezentuje vzduch, jižní oheň, západní vodu a severní zemi. Podobně ke světovým stranám přiřazují roční období. Východ symbolizuje jaro, jih léto, západ podzim a sever zimu, nebo třeba etapy lidského života - dětství, mládí, dospělost, stáří. Pro indiány je kruh symbolem soudržnosti, symbolem rodiny a přátel spojených v míru. A právě především rodinám je výstava určena – dětem, rodičům, prarodičům – trochu jako odměna za ten neuvěřitelně těžký školní rok. Výstava je zdrojem zábavy, potěšením i velkým poučením i nám všem ostatním, zejména generacím vyrostlým na Karlu Mayovi…

maska SZ Alaska

K výstavě jsou připraveny výukové programy pro školy, školky a volnočasové organizace, programy pro návštěvníky se specifickými potřebami, výtvarné i dramatické workshopy a přednášky pro širokou veřejnost.

Pavilon Anthropos od 18. 6. 2021
www.mzm.cz


Související články: