Dům umění, laterna magika

Princ Charles - HARMONIE

CHARLES, PRINC Z WALESUCHARLES, PRINC Z WALESU je dvacátý první princ z Walesu a přímý dědic britského trůnu. Založil Prince's Charities, uskupení dvacítky nadací a neziskových organizací působící v řadě oblastí, jako je například odpovědné podnikání, vzdělávání, zdravotnictví, ekologicky šetrné podnikání nebo životní prostředí. Ve své knize Harmonie poprvé uceleně představuje základní filozofii, která stojí za jeho letitým zájmem o životní prostředí, architekturu, urbanismus, vzdělávání, mezináboženský dialog, zdraví nebo zemědělství.

Charlese, prince z Walesu, svět desítky let zná jako jednoho z nejvýraznějších bojovníků za životní prostředí. Zaměřuje se na nejrůznější stránky současného životního stylu a daří se mu nahlížet na problémy lidstva novým, originálním způsobem. V knize Harmonie, která jeho životní úsilí završuje, princ Charles čtenáři poprvé předkládá ucelený souhrn svých hlubokých úvah o Zemi a její budoucnosti.

Harmonie vás vezme na cestu kolem celého světa. Ukáže vám, jak lidstvo zapomnělo na svou starodávnou rovnováhu s přírodou a jak by její znovuobjevení mohlo vyřešit nejničivější ekologické problémy naší planety. Srovnává dnešní průmyslové velkofarmy s časem prověřenými metodami zemědělství, moderní stavby s klasickým architektonickým stylem, současné zdravotnictví s tradičními léčebnými metodami. Dokládá, jak jsme v moderní době přestali brát v úvahu modely z přírodního světa, které přitom určovaly rytmus lidského života celá staletí. Za tuto ztrátu platíme velmi draze – nespočtem zdravotních a ekologických problémů, hlavně v podobě klimatické změny, která ničí Zemi.

Princ Charles nicméně ukazuje, že součástí tohoto chaosu je i naděje: Vyřešení globální krize kriticky závisí na tom, jestli do našeho každodenního života opět dokážeme vpustit přírodu. Tradice dávných věků nám mohou pomoci vyřešit výzvy dneška. Nenabízí jen plán, jak vyřešit klimatické změny, ale celkový revoluční způsob, jak prakticky i elegantně propojit fungování přírody se vším, co děláme – ať už žijete ve velkoměstě, nebo kdesi daleko uprostřed amerického venkova.

Harmonie je dramatická výzva k akci i inspirativní průvodce vztahem lidstva a přírody v průběhu historie. Protože chceme-li vyřešit problémy naší budoucnosti, musíme opět najít cestu ke své minulosti.


 „Stojíme na pokraji historického okamžiku. Čelíme budoucnosti, v níž se rýsuje reálná vyhlídka, že pokud zklameme planetu Zemi, neobstojíme ani jako lidstvo. Abychom se vyhnuli takovému scénáři, který totálně zničí budoucnost nás i našich dětí, musíme už nyní přijímat rozhodnutí s obrovskými důsledky pro budoucnost." – z knihy

vutium


Související články: