Moravská galerie v Brně - září 2020

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC

Zelný trh 8, Brno, tel.: +420 533 435 220, +420 515 910 443, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 14.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so: 10.00 - 17.00 h, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Stálé expozice
Zaniklý život na Moravě, Pravěk Moravy, Velká Morava, Morava ve středověku, Svět nerostů, Památník prof. Karla Absolona

Jako růže. Móda zrcadlem doby
výstava
výstava„Nestálá a rozmarná moda objevuje se při každé saisoně v nové podobě. Dnes přirovnávám ji k motýlu, který mlsá ze všech květin a vybéře si to nejlepší.“ Výrokem redaktora módního časopisu Nové mody z roku 1918 se inspirovaly pracovnice Etnografického ústavu Moravského zemského muzea a připravily výstavu s názvem Jako růže – móda zrcadlem doby. Stejně jako onen motýl snažily se i kurátorky výstavy z rozsáhlých sbírek textilu EÚ MZM vybrat to nejlepší, aby mohly návštěvníky seznámit s vývojem převážně dámského městského oděvu z období mezi lety 1880 a 1925 a s vlivy, které hrály nejdůležitější roli při jeho proměnách. Na výstavě budou k zhlédnutí nákladně řešené šaty z drahých materiálů z konce 19. a přelomu 20. století, oděvy s husí hrudí z prvního desetiletí 20. století, střízlivé variabilní komplety z doby první světové války i šaty se sníženým pasem typické pro 20. léta 20. století. Opomenuto nezůstane oblečení mužů, dětí a tradiční oděv obyvatel brněnského venkova. Vystavena bude řada dobových módních do­plňků, obuvi i spodního prádla.
Do 20. 9. 2020

Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou
výstava
3cd6b4e7b9b11a874f1b4199407998d3Kramářské světské písně v minulosti plnily obdobnou funkci jako dnešní žurnalistika, tzn. zprostředkovávaly informace, přinášely ponaučení, zároveň se však snažily především zaujmout i pobavit. Zpívaná forma zpravodajství má prastaré kořeny sahající až k legendárním potulným pěvcům. Od 16. století se v souvislosti s rozvojem knihtisku začaly šířit texty písní ve formě jednoduchých několika stránkových sešitků, jejichž titulní stránka byla více či méně dovedně vyzdobená dřevořezovou ilustrací. Texty písní prodávali, ale také zpívali a za pomoci velkých malovaných cedulí předváděli na trzích a poutích potulní zpěváci. Lidé si je kupovali a postupně svazovali do tzv. špalíčků.

Do 20. 3. 2021


Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce

dlouhodobá výstava
sekora
Rozsáhlá výstava, kterou MZM přichystalo k 120. výročí Sekorova narození, reflektuje všechny jeho základní autorské polohy a ukazuje pestrost fazet jeho tvorby. Základ prezentace tvoří vlastní bohatý fond muzea doplněný výpůjčkami z řady dalších sbírkotvorných institucí. Expozice obsahuje originály ilustrací ze Sekorových slavných i méně známých knih, novinové kresby a karikatury, soukromou malířskou tvorbu, scénografické projekty i loutky vytvořené podle Sekorových návrhů. Výstavu bude provázet vydání obsáhlé monografie s bohatým obrazovým materiálem, přičemž se reprodukce dočká řada originálů a artefaktů, které byly dosud širší veřejnosti neznámé.

Do 3. 1. 2021


Karel Absolon – manažer a strůjce velkých vizí
výstava
karel absolonVýstava k připomenutí 140 let od narození nejznámějšího badatele meziválečného období Karla Absolona (1877 - 1960) a 120 let od úmrtí zakladatele moravské archeologie Jindřicha Wankla (1821 - 1897), Absolonova dědečka. Instalace tematicky rozšíří zpřístupněný památník Karla Absolona v Dietrichsteinském paláci. Vystaveny budou originální předměty a dokumenty z vědeckého i osobního života obou badatelů. Vůbec poprvé bude vystaven unikátní soubor západoevropských archeologických nálezů z období paleolitu a neolitu, které Karel Absolon zakoupil ve 20. letech 20. století pro Moravské zemské muzeum.BISKUPSKÝ DVŮR

Muzejní 1, Brno, (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.), tel.: +420 533 435 282, www.mzm.cz
Vstupenky do Biskupského dvora jsou v prodeji v Dietrichsteinském paláci.
Otevírací doba: út: 9.00 - 14.00 h, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so: 10.00 - 17.00 h, ne: 13.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne): 13.00 - 18.00 h,  po: zavřeno

Na nádvoří Biskupského dvora probíhá po celý červenec a srpen Divadelní léto ve spolupráci s Městským divadlem Brno. Přijďte ochutnat divadlo pod hvězdami. 
Předprodej vstupenek ZDE.


Stálé expozice

Fauna Moravy, Akvárium sladkovodních ryb


PALÁC ŠLECHTIČEN

Kobližná 1, Brno, tel.: +420 542 422 361, www.mzm.cz
Otevírací doba: út: 9.00 - 15.00 h, st: 9.00 - 19.00 h čt - pá: 9.00 - 17.00 h, so, ne: 13.00 - 18.00 h, po: zavřeno

V současné době neprobíhá žádná výstava. Z důvodu rekonstrukce je Palác šlechtičen uzavřen.


MENDELIANUM

Muzejní 1, Brno, (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.), tel.: +420 515 910 411, www.mendelianum.cz
Otevírací doba: po - út: zavřeno, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so: 10.00 - 17.00 h, ne: 13.00 - 17.00 h

MZM mendelanium2Mendelianum - Mendelovo muzejní centrum založené v Moravském zemské muzeu v roce 1962, provádí historickovědní výzkum Mendelova života a díla.
Atraktivní svět genetiky – 1. ledna 2012 byla v Biskupském dvoře zahájena realizace projektu návštěvnického centra Mendelianum – atraktivní svět genetiky, financovaná v rámci VaVpI Evropských strukturálních fondů, s cílem zpřístupnění problematiky vědy a výzkumu v oblasti genetiky a molekulární biologie široké veřejnosti přímo v místě, kde J. G. Mendel působil.


PAVILON ANTHROPOS

Pisárecká 5, Brno, tel.: +420 515 910 560, www.mzm.cz
Otevírací doba: út - pá: 9.00 - 18.00 h, so, ne: 10.00 - 18.00 h, svátky (pouze ty, které připadnou na út - ne) 10.00 - 18.00 h, po: zavřeno

Čas rytířů dalekých moří. Sběratel a mecenáš Jindřich Vávra
výstava
vavrapr469Výstava představí brněnského rodáka, námořního lékaře a přírodovědce Jindřicha Vávru, který byl nejstarším českým cestovatelem, jenž cíleně sbíral fotografické doklady ze svých zámořských cest a jeho ,,fotografické sběry“ z let 1865–1879 jsou u nás zcela mimořádné a nebyly jako celek dosud prezentovány.  K nejpůsobivějším náleží záběry z východní a jihovýchodní Asie, severní Afriky a Austrálie. Mnohé z vystavovaných snímků byly vytvořeny fotografy světové proslulosti, jakým byl v Indii Brit Samuel Bourne nebo v Japonsku, Číně a Thajsku Rakušan Wilhelm Burger. Jindřich Vávra byl také jedním z nejvýznamnějších donátorů Františkova muzea - dnešního Moravského zemského muzea. Výstava tak současně prezentuje Vávrovy etnografické, numismatické, zoologické a botanické sbírky z druhé poloviny 19. století. Za své zásluhy v oblasti vědy byl vedle jiných ocenění honorován císařem Františkem Josefem I. titulem rytíř Dalekých moří.

Od 17. 7. do 24. 1. 2021

Stálé expozice
Morava lovců a sběračů, Nejstarší umění Evropy, Paleolitické technologie, Genetika ve vývoji člověka, Příběh lidského rodu, Primáti naše rodina


PAMÁTNÍK LEOŠE JANÁČKA

Smetanova 14, Brno, tel.: +420 533 433 816, www.mzm.cz
Otevírací doba: po - út: zavřeno, st - pá: 9.00 - 17.00 h, so: 10.00 - 17.00 h, ne: 13.00 - 17.00 h

Dalibor Chatrný. Práce s fotografií
výstava
dalibor chatrny mzm 2020V letošním roce  si připomínáme 95. výročí narození Dalibora Chatrného, jednoho z našich nejpozoruhodnějších výtvarníků druhé poloviny 20. století.
Svým výtvarným přístupem a způsobem myšlení řešil možnosti výtvarného projevu a jeho hraničních poloh, včetně jeho propojení se světem přírodních věd, filozofie či lingvistiky. Ve světovém kontextu tak přinesl řadu nových a zásadních pohledů na pojem výtvarného umění. Na výstavě jsou prezentovány Chatrného práce s fotografií, na kterých pracoval od sedmdesátých let minulého století. Jedná se o manipulace a interpretace fotografií, které mění jejich původní význam, způsob vnímání či kontext. Uplatnil přitom pojmy jako redukce, linie, linka, přemalba, záměna, topografie atp. Tyto v zásadě jednoduché principy uplatněné na fotografie různých autorů tvoří jeden z nejzajímavějších počinů v daném okruhu a ve své době, takže není divu, že dnes již mnohé Chatrného práce s fotografií tvoří součást prestižních světových sbírek.

Od 2. 6. do 27. 9. 2020

Stálá expozice
Život a dílo Leoše Janáčka
Expozice Život a dílo Leoše Janáčka je umístěna u někdejší varhanické školy v zahradním domku, kde žil Leoš Janáček v letech 1910 až 1928. Zahrnuje původní Janáčkovu pracovnu s klavírem, v další části domku je moderní expozice, která podává základní textové a obrazové informace o životě skladatele a připomíná jeho nejznámější díla. Je zde i možnost poslechu hudebních ukázek a zhlédnutí videodokumentů.


Dům Jiřího Gruši

Hudcova 76, Brno, tel.: +420 515 910 422, www.mzm.cz
Otevírací doba: Prohlídky po telefonické domluvě (8.30 – 17.00 hodin)

Ludvík Kundera – Hora dění
dlouhodobá výstava
kundera2Výstava přibližuje život a dílo významného básníka, dramatika, překladatele, editora a výtvarníka Ludvíka Kundery (v 70. letech 20. století patřil k tzv. zakázaným autorům). Ludvík Kundera (1920-2010) se stal ve 40. letech jedním ze zakladatelů postsurrealistické Skupiny Ra. Je znám také jako znalec a editor díla Františka Halase a překladatel německé literatury. Obdržel státní vyznamenání Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění (uděluje se od roku 1995) a jednu z nejvýznamnějších tuzemských literárních poct – Cenu Jaroslava Seiferta udílenou Nadací Charty 77.

Vlastní projekt sestavil výtvarník Josef Ruszelák především ze svých fotografií, které vznikaly za čtyřicet let společného přátelství s Ludvíkem Kunderou. V kaleidoskopu fotografií jsou i snímky Kunderových přátel, záběry z básníkova milovaného Kunštátu i z oslav jeho devadesátin. Součástí výstavy bude i několik obrazů z méně známé Kunderovy výtvarné tvorby. MZM celý projekt doplní vystavením sbírkových předmětů (korespondence, fotografie, rukopisy) z Kunderovy pozůstalosti.


PAMÁTNÍK BIBLE KRALICKÉ

Kralice nad Oslavou, tel.: +420 568 643 619, www.mzm.cz
Otevírací doba: duben - září út - ne: 9.00 - 16.00 h, po: zavřeno, březen, říjen, listopad  út - ne: 9.00 - 15.00 h, po: zavřeno, prosinec - únor  út - ne: 9.00 - 13.00 h, po: zavřeno

Stálá expozice
Dílo tiskařů Jednoty bratrské
Expozice představuje historii tiskárny.

Labyrint života Jana Amose Komenského
kraliceNová expozice věnovaná J. A. Komenskému formou životní poutě zmíněného velikána české historie seznamuje s významnými osobnostmi evropského prostoru konce 16. a především následujícího 17. století, kteří zasáhli do životních osudů Jana Amose Komenského (či naopak on do jejich) a významně ovlivnili nejen jeho život, ale především život a nahlížení skutečnosti svých současníků.


 

Strana 1 z 83