Moravská galerie v Brně - podzim 2012

15/11/2012 - 3/3/2013
Václav Magid: Souřadnice

Vstupné: Vstup volný
Budova: Pražákův palác (Atrium)
Datum vernisáže: 14/11/2012 17:00

Výstava je pokusem o muzeální rekonstrukci obrazu jednoho ztraceného světa na základě několika dochovaných zlomků. Pracuje se zkušeností cizosti, jakou máme ve vztahu k mytologiím zničených civilizací: mýtus již nepůsobí jako základ jistoty našeho porozumění světu, ale představuje nezávaznou fantazijní konstrukci, do níž si svévolně projektujeme vlastní výklady.


11/10/2012 - 13/1/2013
Nejkrásnější české knihy roku 2011

Vstupné: vstup volný
Budova: Místodržitelský palác (Ambit)

Výstava Nejkrásnější české knihy roku 2011 prezentuje výsledky soutěže, pořádané každoročně Ministerstvem kultury ČR a Památníkem národního písemnictví v Praze. Přihlášených 220 knižních titulů letos hodnotila porota, vedená ilustrátorkou a designérkou Barbarou Šalamounovou, a složená z předních teoretiků umění jako Helena Koenigsmarková nebo Roman Musil, či aktivních tvůrců knih jako Martin Dyrynk nebo Petr Krejzek.
Repríza výstavy se koná v Ambitu Místodržitelského paláce Moravské galerie v Brně, kde se na krátký čas setká s mezinárodním svátkem grafického designu, brněnským Bienále. Na výstavě bude k vidění na 60 nejkrásnějších českých knih, veřejnost si prohlédne nejen oceněné práce, ale i ty, které se dostaly do užšího výběru, a může si tak udělat dobrou představu o úrovni současné knižní produkce.


6/9/2012 - 20/1/2013
Mexická keramika ve sbírce MG

Vstupné: Vstup volný
Budova: Uměleckoprůmyslové muzeum (Podesta)

Exotická keramika z Mexika ve sbírce Moravské galerie v Brně představuje jedinečný soubor dokládající tvorbu mexických hrnčířů ve druhé polovině 19. století. Výstava představí zejména produkci jednoho z nejvýznamnějších keramických center mexického státu Jalisco, proslulých dílen v Tonalá, vyrábějících polychromní keramické nádoby zdobené bohatou malbou s přídatkem zlata a stříbra.


21/6/2012 - 30/12/2012
DAR (Husák trávu nekouřil)

Vstupné: 80/40 Kč, rodinné 170 Kč, skupina 30 Kč/os.
Budova: Místodržitelský palác

Český hudební plakát od sedmdesátých let do současnosti aneb normalizace, McDonaldizace a pokusy o normalitu. Projekt zajímající se o vše, co narušuje strnulost minulých i dnešních společenských systémů a vzbuzuje neklid establishmentu.
Výstava je prodloužena do 30/12/2012 V návaznosti na výstavu Zdenka Primuse Papež kouřil trávu - Rocková hudba a alternativní vizuální kultura 60. let (GHMP, Dům U zlatého prstenu, 3.6.-18.9. 2005) připravil Karel Haloun ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně výstavu hudebních plakátů, které vznikly v naší zemi v posledních čtyřiceti letech. Výstava chce vzbudit nejen zájem veřejnosti, ale především těch, kteří "byli u toho", výtvarníků, muzikantů, náhodných i skutečných sběratelů a posluchačů, kteří se aktivně zapojili do vybudování unikátní sbírky, která se stává součástí bohatého sbírkového fondu grafického designu Moravské galerie v Brně.


13/4/2012 - 30/11/2012
Jan Kotěra

Vstupné: 100/50 Kč
Budova: Jurkovičova vila

Výstava je prodloužena do 30/11/2012
Výstava poprvé představí vedle sebe dva zakladatele moderní architektury na našem území — Jana Kotěru a Dušana Jurkoviče jako tvůrce, kteří každý svým vlastním způsobem ctili lidové umění jako důležitý zdroj inspirace moderní architektury a uměleckého řemesla.
Výstava je součástí prohlídky celé Jurkovičovy vily. Vstup pouze po předchozí rezervaci.


30/11/2012–24/3/2013
Po stopách moderny
Kabinet Josefa Hoffmanna: Prostřený stůl

Budova: Uměleckoprůmyslové muzeum / stálá expozice
Datum vernisáže: 29/11/2012 17 hodin

Prostřený stůl je symbolem mnohosti tvorby architekta a designéra Josefa Hoffmanna a zároveň se vztahuje k tomu, co bylo hlavním sortimentem vídeňských dílen Wiener Werkstätte (1903–1932) – výroba nádobí, nástolců, příborů, sedacího nábytku atd.


30/11/2012–24/3/2013
Po stopách moderny
Tiché revoluce uvnitř ornamentu: experimenty dekorativního umění v letech 1880–1930

Budova: Uměleckoprůmyslové muzeum / přízemí, Respirium
Vstupné: 100/50 Kč, rodinné 220 Kč, skupina 30 Kč/os.
Datum vernisáže: 29/11/2012 17 hodin

Výstava chce rehabilitovat roli ornamentu v kontextu dějin umění. Představí dekorativní alba a sbírky ornamentálních předloh, školní pomůcky užívané pro tvorbu ornamentu, studentské práce, textilní dezény, keramiku, cín i sbírky přírodovědné.


30/11/2012–24/3/2013
Po stopách moderny
Keramika období Art deco na Moravě
Tvorba Huberta Kovaříka

Budova: Uměleckoprůmyslové muzeum / Camera
Vstupné: 40/20 Kč
Datum vernisáže: 29/11/2012 17 hodin

Sochař a keramik Hubert Kovařík (1888-1958) patřil k silné generaci umělců vyškolených ve Vídni u předních tvůrců secese a moderny. V průběhu pouhých dvou desetiletí, kdy se intenzivně věnoval keramické tvorbě, vytvořil desítky návrhů drobné užitné a umělecké keramiky, která se stala synonymem produkce období art deco na Moravě.


15/11/2012–3/3/2013
Václav Magid:
Souřadnice

Budova: Pražákův palác / Atrium
Vstupné: Vstup volný
Datum vernisáže: 14/11/2012 17 hodin

V novém výstavním projektu Souřadnice Václav Magid (*1979) aktualizuje otázku mytologie. V instalaci autor nahrazuje staletími ukotvené konstanty generačně mladšími následovníky. Souhrn nabízených ekvivalent zastupuje množství eventualit.


16/12/2011 - 13/1/2013
Sběratelé a mecenáši VI: Marie Richterová (1927–2011)

Budova: Místodržitelský palác (Kabinet)
Vstupné: 30/15 Kč
Datum vernisáže: 15/12/2011 17:00

Brněnská lékařka MUDr. Marie Richterová byla příkladem poučené milovnice umění a krásných věcí, o které sice nemůžeme mluvit jako o sběratelce v úzkém slova smyslu, přesto lze soubor uměleckých předmětů a starožitností, který během svého života shromáždila, považovat za více než pozoruhodný. V roce 2002 se paní doktorka Richterová rozhodla výběr nejhodnotnějších kusů z vlastní sbírky věnovat Moravské galerii v Brně, aby se z nich mohli těšit i ostatní lidé, zájemci o umění z řad návštěvníků galerie, ke kterým sama dlouhá léta patřila. Výstava větší části darovaných předmětů je formou pocty jedné z nejštědřejších donátorek naší instituce z posledních let.


Stálá expozice
Dušan Jurkovič.
Architekt a jeho dům

Budova: Jurkovičova vila
Vstupné: v rámci prohlídky vily V 100/50 Kč.

Vlastní vilu Dušana Jurkoviče najdete v brněnských Žabovřeskách. Stavba z roku 1906 patří k vrcholným příkladům modernistické architektury inspirované britskou a vídeňskou tvorbou s prvky lidového umění. Návštěvníci si mohou vychutnat neobyčejnou atmosféru domu i jeho zahrady. Centrální schodišťová hala byla obnovena do téměř autentické podoby, přijímací salon je zařízen nábytkem Jana Kotěry pro Frantu Anýže.
Jurkovičova vila a Rodný dům Josefa Hoffmanna jsou součástí projektu Po stopách moderny.


Stálá expozice
Josef Hoffmann: Inspirace

Budova: Rodný dům Josefa Hoffmanna
Vstupné: 40/20 Kč

Hlavním cílem expozice je hledání inspirací tvorby architekta a designéra Josefa Hoffmanna. Koncepce vychází z jeho vnímání Brtnice jako místa, které hluboce miloval a nechával se jím inspirovat. Popisuje vlivy soudobé britské kultury, lidového umění a biedermeieru na jeho tvorbu, která je představena řadou předmětů a kreseb. Součástí expozice je i jedinečná ornamentální výmalba v duchu vídeňské moderny na stěnách pokojů, kterou Hoffmann navrhl při rekonstrukci domu roku 1907.
Muzeum Josefa Hoffmanna je společným pracovištěm MG a MAK Vídeň.


Stálá expozice
Umění od gotiky po 19. století

Budova: Místodržitelský palác
Vstupné: 60/30 Kč, rodinné 130 Kč, skupina 25 Kč/os.

Ústředním motivem expozice je obraz Petra Pavla Rubense Hlava Medúsy. Podle antické báje měl pohled Medúsy takovou sílu, že člověka proměnil v kámen. Část této magické moci dokázal umělec přenést do obrazu, hrůzyplného a zároveň fascinujícího. Expozice představuje nejcennější exponáty evropského umění ze sbírek MG od 14. do 19. století – díla neznámých středověkých mistrů, Lucase Cranacha, Paola Paganiho, Bernarda Strozziho, Franze Antona Maulbertsche, Ondřeje Schweigla aj., doplněné o díla zapůjčená z dalších institucí.

Stálá expozice
Moderní a současné umění

Budova: Pražákův palác
Vstupné: 60/30 Kč, rodinné 130 Kč, skupina 25 Kč/os.

Stálá expozice umění 1. poloviny 20. století představuje práce tvůrců české moderny a meziválečné avantgardy, jejichž díla jsou ve sbírce MG velmi dobře zastoupena – Františka Foltýna, Vincence Makovského a Linku a Antonína Procházkovy, dále pak Václava Špálu, Emila Fillu, Josefa Čapka či Otto Gutfreunda. Tvůrčí aktivita kubistických malířů, sochařů a architektů v oblasti užitého umění je připomenuta některými zásadními díly Vlastislava Hoffmana, Pavla Janáka nebo Josefa Gočára. Obrazy a sochy jsou doplněny kresbami, fotografiemi a užitým uměním, které vznikaly často v úzkých souvislostech s volným uměním.


Stálá expozice
Užité umění a design

Budova: Uměleckoprůmyslové muzeum
Vstupné: 60/30 Kč, rodinné 130 Kč, skupina 25 Kč/os.

Záběr expozice sahá od středověku po počátek 20. století. V chronologickém sledu je zachycen vývoj a stylové proměny nábytku, textilu, skla, keramiky, porcelánu, drahých kovů. Z renesanční tvorby upoutá soubor italské majoliky nebo zlacená svatební truhla zvaná cassoni ze Sieny. V barokním sále vyniká kolekce řezaných a broušených pohárů, mezi exponáty 19. století zaujme vranovská kamenina inspirovaná anglickým wedgwoodem či série židlí Thonet. Secese je zastoupena nápojovým sklem, vázami Louise C. Tiffanyho nebo plakáty Alfonse Muchy a Henriho Toulouse-Lautreca.

 

Strana 84 z 84