Moravský kras, jak jej znáte i neznáte

Výstava Moravského zemského muzea představuje Moravský kras jako nejvýznamnější krasovou oblast České republiky, ale i krajinu, o niž se intenzívně zajímají odborníci různých oborů. Je však i územím důležitým z hlediska cestovního ruchu a turistiky. Výstavu můžete navštívit v Dietrichsteinském paláci až do února příštího roku.

kras01

Expozice „Moravský kras známý i neznámý" se věnuje historii objevování a zpřístupňování krasového podzemí a zdejší živé i neživé přírodě. Zvláštní pozornost je zaměřena na místa, která nejsou návštěvníkům přístupná, ale která hrála významnou roli v historii pravěkého osídlení, jako je například jeskyně Býčí skála nebo Kůlna. Výstava připomíná i významné osobnosti vědy a badatele, jejichž profesionální dráha byla těsně spjata s Moravským zemským muzeem.

Příroda

Návštěvníci se nejdříve seznámí s geologickým vývojem Moravského krasu. Velmi složitý a stovky miliónů let trvající vývoj neživé přírody Moravského krasu dokumentují informační texty, schematická geologická mapa, mapa krasových skupin, obrázky zachycující prakontinent Pangea a základní fáze jeho rozpadu na jednotlivé kontinenty, vzorky hornin, ukázky paleontologických nálezů a fotografie krasových jevů. Lahůdkou pro návštěvníky je dioráma jeskyně s krápníkovou výzdobou. Poblíž je umístěna figurína oblečená do skafandru T. K. Divíška ze třicátých let 20. století, který spolupracovníkovi K. Absolona umožnil podnikat potápěčské průzkumy v řečišti Punkvy na dně Macochy. Dnešní přírodu Moravského krasu představují působivé fotografie jednotlivých biotopů a zoologické preparáty. Zvířena Moravského krasu je neméně pozoruhodná jako rostlinstvo. Za zmínku stojí bohatý výskyt vrápenců a netopýrů.

kras02

Člověk a jeskyně

Výstava pokračuje částí zasvěcené vývoji a podobě historicky proměnlivých vztahů mezi člověkem a jeskyní. O nehostinnou oblast jeskyní a skal Moravského krasu se člověk se zvýšenou intenzitou zajímal od střední fáze starší doby kamenné, což dokládají například jednoduché kamenné nástroje z jeskyně Kůlna z doby asi před 130 000 lety. Z Kůlny a Švédova stolu pocházejí i kosterní zbytky neandertálců.

Kromě velkoplošných fotografií jeskynních portálů Kůlny a Pekárny upoutá návštěvníkovu pozornost dioráma Býčí skály, jedné z nejvýznamnějších archeologických lokalit nejen u nás, ale i v celé Evropě. Svědectvím o těžbě železné rudy a zpracování železa v Moravském krasu jsou trojrozměrné modely několika typů železářských pecí, představující různé výrobní technologie, model hamru, příklady odlitků a pracovní nástroje. Za první významný doklad zdejšího hutnictví je považován Wankelův objev kovářské dílny v Býčí skále.

kras03

Výzkum

Významný prostor je věnován i archeologickému průzkumu. Na návštěvníky čeká setkání s předními badateli, kteří se soustavně věnovali výzkumům jeskyní v Moravském krasu, z nichž nejvíce proslul Jindřich Wankel, pokládaný za „otce moravské archeologie". Seznámit se mohou i se životními osudy a vědeckým odkazem Karla Absolona, jedné z nejvýznamnějších osobností moravské archeologie a přírodních věd, který roku 1908 nastoupil jako kustod zoologických sbírek do Moravského zemského muzea. Nechybí ani informace o historii ochrany přírody v Moravském krasu a působnosti Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Dokumentována je i činnost Správy jeskyní ČR a České speleologické společnosti.

Zdroj: MZM
Foto: Jan Cága


Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...