Nový studijní program Soudobé dějiny spojí experty a nabídne unikátní obsah

Brno, 24. října 2023 - Masarykova univerzita je první a jedinou univerzitou v České republice, kde bude možné od podzimu 2024 prezenčně studovat v bakalářském stupni studia program Soudobé dějiny. Nově je do své nabídky zařazuje Fakulta sociálních studií MU, přihlášky ke studiu lze podávat už od letošního listopadu. V úterý 24. října hostí fakulta sociálních studií veřejné natáčení podcastu Skryté příběhy Soudobých dějin se spisovatelkou Markétou Lukáškovou a vyučujícím z nového programu Vítem Hlouškem.

fakulta socialnich studii zdroj MUNI

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity ve spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity od příštího akademického roku otevírá nový bakalářský studijní program Soudobé dějiny. Na bakalářské úrovni se v současnosti v českém prostředí jedná o unikátní nabídku soustředěné výuky soudobých dějin, tedy dějin od skončení druhé světové války. A druhá jedinečnost oboru spočívá v interdisciplinární kooperaci odborníků v oblasti soudobých dějin se společenskovědními specialisty.

„Otevření bakalářského programu Soudobé dějiny je mimořádně důležitým a zajímavým krokem. V současné době sílících debat o nevyhovující podobě výuky našich i světových dějin po roce 1945, v době, kdy se ukazuje, jak důležitá pro orientaci v současném světě je znalost minulých dějů, nabízí fakulta sociálních studií ve spolupráci s filozofickou fakultou uchazečům obor, který se právě na tyto otázky zaměřuje. Na jeho realizaci se budou podílet historici, politologové, odborníci v oblasti mezinárodních vztahů a ekonomie,” uvedl děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity profesor Stanislav Balík.

Program je vhodný pro všechny zájemce o moderní historii a bude vyučován prezenčně. Povinnou součástí studia je odborná praxe ve čtvrtém semestru provázená supervizí v minimálním rozsahu 50 hodin. Na ní si studující osvojí kompetence jak v oblasti práce s prameny, tak v rovině základních badatelských činností spjatých s výzkumem v oblasti soudobých dějin. Praxi je možné uskutečnit například v muzeích, archivech či třeba v Ústavu pro studium totalitních režimů.

„Studující budou během studia hledat odpovědi na otázky nedávné minulosti za pomoci mezioborových přístupů společenských a humanitních věd. Studium soudobých dějin přitom mohou kombinovat například s bezpečnostními studii, mezinárodními vztahy, politologií, žurnalistikou či historií. Nebo prostě s jakýmkoli oborem, který jim bude dávat smysl,“ dodal profesor Jan Holzer, garant nového programu.

Téma moderních dějin v poslední době rezonuje ve společnosti stále víc. Potvrzuje to i nárůst oblíbenosti tematických podcastů či populárně naučných profilů na sociálních sítích. Ani tento fenomén fakulta sociálních studií nechce opomenout.

V úterý 24. října hostí Atrium Iva Možného na FSS MU veřejné natáčení živého podcastu tamějšího studentského rádia s názvem Skryté příběhy Soudobých dějin. Vystoupí v něm vyučující z nového studijního programu profesor Vít Hloušek a spisovatelka, tvůrkyně podcastu Příběh, který se opravdu stal a autorka bestselleru Co vás v dějáku nenaučili Markéta Lukášková. Debatou provedou dva studentští moderátoři Radia R Martin Claus a Barbora Kaufmannová.

„Druhá polovina 20. století je plná zajímavých příběhů, které stojí za to vyprávět a znát. Myslím, že i pro generaci Z je důležité vědět o nedávné minulosti, aby mohli lépe pochopit dění v současném a budoucím světě. A taky tím, že pozná minulost, líp pochopí, v čem vyrostli jejich prarodiče, rodiče a třeba i líp porozumí jim. Když se na události po druhé světové válce nahlédne jako na příběhy, které se zasadí do kontextu, jde o fascinující látku," řekla autorka bestselleru Co vás v dějáku nenaučili Markéta Lukášková.

Natáčení podcastu je veřejné, vstup je zdarma a koná se v úterý 24. října v 18 hodin v Atriu Iva Možného na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno. Bude jej možné poslouchat živě v internetovém vysílání Radia R. Záznam pak najdete na webu Fakulty sociálních studií MU nebo na webu Radia R či ve všech podcastových aplikacích.

Zdroj a foto: MUNI


Související články: