Na Špilberku přiblíží historii brněnského stavebnictví

Brno, 1. června 2017 - Jak se rozrůstalo opevnění Brna, kde všude byly pod Špilberkem cihelny nebo jak funguje středověký jeřáb – to vše ukáže výstava Stavba jako Brno. Hlavní výstava Muzea města Brna roku 2017 představí vývoj stavebních řemesel na území města od středověkých městských hradeb až po paneláky. Až do konce roku bude k vidění množství exponátů souvisejících s tématem stavebnictví od archeologických nálezů až po cenné předměty historických sbírek.

spilberk historie stavebnictvi

Vůbec poprvé např. lidé uvidí zdobený kamenný svorník žeber klenby z někdejší Královské kaple, na němž je pravděpodobně vyobrazen její zakladatel Václav II. Výstava Stavba jako Brno je otevřená od 1. června až do konce roku.

Spočítat letokruhy staletého smrku, postavit si gotické okno, prohlédnout si středověké záchodové prkénko či porovnat, jak Brno vypadalo v roce 1645 a jak nyní. Výstava Stavba jako Brno na hradě Špilberku interaktivně ukazuje, jak se vyvíjela stavební řemesla i jak rostlo město Brno. „V expozici prezentujeme tematické okruhy, které určovaly město – tedy hradbu, kostel, měšťanský dům a v případě Brna i hrad. Časová parabola výstavy končí u paneláků – dnešní města jsou totiž obehnána novou hradbou panelových sídlišť,“ říká kurátor výstavy a historik umění Muzea města Brna Pavel Borský.

Návštěvníci se ve výstavě seznámí s řemesly a cechy, ale i s výstavbou hradby a podobou středověkého lešení. Poznají vývoj brněnských kostelů a měšťanských domů. Seznámí se s rozvojem moderního Brna – od zrušení opevnění roku 1852 a jeho následného stržení, přes asanaci na přelomu 19. a 20. století, při níž málem padlo celé historické jádro, až po meziválečný stavební boom i rozvoj panelových sídlišť za minulého režimu. Výstava se věnuje i samotnému Špilberku a jeho přestavbám. „Jako barokní pevnost byl vystavěn z cihel, stejně jako vše ve městě. Spotřeba cihel byla obrovská, přiblížíme proto i cihlářské řemeslo. Jen pod Špilberkem stálo 9 cihelen,“ vysvětluje Petr Holub, hlavní kurátor výstavy a archeolog Muzea města Brna.

spilberk vystava stavebnictvi

Výjimečným exponátem je svorník klenby z Královské kaple. „Svorník je vrchol klenby, v němž se sbíhají její žebra. Měl statickou, ale i dekorativní funkci. Na jeho spodní, viditelné části, je vyobrazen Beránek boží. Lidé ho uvidí díky konstrukci se zrcadlem. Na svorníku je vyobrazen také mužský obličej. Mohlo by jít o stylizovanou podobu Václava II., který kapli roku 1297 založil. Proto nesla název Královská,“ vypráví Borský. Navzdory nevoli laické i odborné veřejnosti ale byla v rámci asanace roku 1908 stržena. Její kamenické a další cenné prvky byly uloženy ve sbírkách Muzea města Brna, svorník bude vystaven úplně poprvé.

Součástí expozice jsou také funkční repliky středověkého beranidla a jeřábu. „Oba stojí v exteriéru hradu. Práci s jeřábem dokonce lidé v několika termínech uvidí na vlastní oči,“ naznačuje Holub. K výstavě bude patřit i doprovodný program. Kromě ukázek práce s historickým jeřábem to bude také tradiční tematický dvojden, letos s názvem Špilberk žije řemeslem. Spolupořadatelem výstavy je Národní technické muzeum v Praze, které poskytlo část svého projektu Civitas Carolina.


Související články:

Jaké příslušenství byste měli používat pro svůj vůz

Jako majitel vozidla víte, že je důležité udržovat vozidlo v dobrém stavu. Nejenže díky tomu váš vůz vypadá hezčí, ale také pomáhá udržovat jeho bezproblémový provoz. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je používání autopříslušenství.