Tajemství brněnského podzemí: Zaniklá sklepení – 1. část

Brno, 22. června 2015 - Systematický průzkum brněnského podzemí přináší stále nové objevy a informace o stavbách, které byly v minulosti součástí městských bloků a ulic. Fragmenty sklepení a konstrukcí podzemních objektů jsou stále ještě pod úrovní městského terénu do dnešních dnů dochovány.

Sklepeni byvaleho Althanskeho palace foto L Hanak

Mnoho z nich však již nenávratně zmizelo a je nahrazeno novou, současnou výstavbou. Dokumentace této mizející historie je tak často jediným dokladem o stavebních proměnách města v průběhu minulých staletí.

Jedním z mnoha příkladů likvidace historické paměti města jsou i zaniklá sklepení bývalého Althanského paláce. Rozsáhlý dům na rohu Kobližné a Kozí ulice patřil nadačnímu Ústavu šlechtičen Marie Školské. Jeho druhou součástí byl palác na nároží Kobližné a Běhounské ulice (dnešní Palác šlechtičen). Ústav založila Jana Františka Priska, hraběnka Magnisová na Strážnici, dne 29. ledna 1654 a věnovala mu svůj dům na rohu ulice Kozí a Kobližné, dvě zahrady, statek v Medlánkách a peníze v hotovosti. Úkolem nadace bylo pečovat o osiřelé a nemajetné šlechtické a měšťanské dcery a starat se o jejich výchovu. Oba paláce sloužily svému účelu až do konce druhé světové války, kdy při leteckém náletu v roce 1944 byly částečně poškozeny. Přestože poškození stavby zásahem spojeneckých bomb nebylo po stavební stránce příliš vážné, došlo v roce 1947 nepochopitelně k její postupné demolici. To, co zůstalo zachováno, byla pouze rozsáhlá a velmi cenná historická sklepení, zasypaná stavební sutí.

sklepeni althansky palac brno foto l hanak

Sklepy Althanského paláce, foto L. Hanák

Kobližná ulice byla od 14. století sídlem mnoha řemeslníků. Domy náležely pekařům, ševcům, šenkýřům, vlnařům i kráječům podešví a zřejmě i koláčníkům, podle jejichž výrobků byla ulice pravděpodobně pojmenovaná. Byla také mnohem delší než dnes, neboť až do začátku druhé světové války navazovala přímo na ulici Cejl. Vzhledem k tomu, že byla nejníže položenou ulicí v centru, protékal jí od Dolního trhu (nám. Svobody) tzv. městský potok. Tato vodoteč, která se proměňovala zvláště v deštivém počasí spíše na povrchovou městskou stoku a komplikovala dopravu v celé Kobližné ulici, byla na křížení ulic Kozí a Poštovské dokonce přemostěna malým kamenným můstkem.

Na místě Althanského paláce vznikl v padesátých letech 20. století malý parčík s letní zahrádkou přilehlé restaurace v Kozí ulici. Po dalších čtyřicet let si již nikdo neuvědomoval, že tam, kde se popíjelo víno a burčák v nevzhledných stáncích, stával kdysi hodnotný palác a že lavičky v parku stojí na polozasypaných klenbách historických sklepů. V roce 1986 bylo navrženo zastavět tuto proluku domem služeb s názvem „Racek“. Tím bylo prakticky rozhodnuto o definitivní likvidaci sklepních prostor bývalého Althanského paláce.

althansky palac brno bomby 1945

Vlevo Althanský palác na Kobližné ulici po zásahu bomb v roce 1945 (foto Archiv města Brna), vpravo současný stav (foto autor)

Podle benevolentního stanoviska státní památkové péče nebylo nutné sklepení začlenit do nové stavby, a tak došlo pouze k jeho zaměření a dokumentaci. Zdivo bylo po stavební stránce v naprostém pořádku, pouze klenby byly předchozími zásahy na několika místech porušeny. Průzkum prokázal hodnotu středověkých konstrukcí i barokních přizdívek a konstatoval jejich velmi dobrý statický stav. Potvrdil také ukvapenost zboření Althanského paláce, kterým Brno ztratilo hodnotnou palácovou stavbu velké historické, estetické a řemeslné kvality. Rozsáhlé sklepení, které přečkalo čtyřicet let zatékání srážkové vody, podlehlo neuvážené stavební aktivitě a bylo definitivně zničeno. Na jeho místě v pozměněné uliční parcele nyní stojí objekt Komerční banky.

Autor: Aleš Svoboda

Vyšlo v Brno Business & Style

Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...