Návštěva prezidenta Masaryka v Brně

31. 8. 1929 navštívil Brno prezident Tomáš Garrigue Masaryk při návratu z vojenských manévrů u Kroměříže. Z nádraží před desátou hodinou odjel na výstaviště, kde si prohlédl některé výstavy, zejména pivovarsko-sladovnickou a obchodní. Po obědě pokračoval zvláštním vlakem přes Bratislavu do Topolčianek.

www.encyklopedie.brna.cz

   

Žádost o pomoc při obnově zpustošeného města

25. 8. 1645 purkmistr a rada města Brna podávají zprávu arciknížeti Leopoldu Vilémovi, že po těžkém šestnáctitýdenním obléhání nepřátelská blokáda skončila. Prosí o intervenci u císaře zejména ve věci svých požadavků na pomoc při obnově zpustošeného města.

www.encyklopedie.brna.cz

   

Zpráva o obležení města

24. 8. 1645 podává Louis Raduit de Souches císaři Ferdinandovi III. zprávu o šestnáctitýdenním obležení Brna a statečném chování měšťanů, kteří projevili během obležení příkladnou věrnost císaři a bojovali spolu s vojáky proti nepříteli a účastnili se i jinak obrany města.

www.encyklopedie.brna.cz

   

V budově Krajského úřadu se představí významné rukopisy

Do budovy Krajského úřadu Jihomoravského kraje doputuje výstava nazvaná „Comestor, Otec Tří králů a šíření jeho Historie scholastiky v českých zemích“. Zájemci ji budou moci zhlédnout ve foyer krajského úřadu na Žerotínově náměstí 3/5 v Brně od 1. do 30 září.
Stručnou historii nejznámějšího středověkého biblického dějepisu připravil Památník písemnictví na Moravě, pobočka Muzea Brněnska, ve spolupráci se Státním okresním archivem Brno-venkov. Comestor se v této podobě představil veřejnosti nejprve v Rajhradě a pak v Olomouci a Jihlavě.
   

Rozšíření augustiniánského kláštera

18. 8. 1659 uzavírá převor Alfons Steinmass, představitel augustiniánského svatotomášského kláštera v Brně, smlouvu s představiteli města kvůli postavení nové budovy poblíž konventu, která je na městském příkopu nedaleko Běhounské brány.

www.encyklopedie.brna.cz

   

Zahájení provozu první koněspřežné pouliční dráhy v Brně

17. 8. 1869 byl zahájen provoz první koněspřežné pouliční dráhy v Brně. Provozovala ji Brünner Tramway Gesellschaft für Personen und Frachtenverkehr. Šest vozů tažených koňmi jezdilo v patnáctiminutových intervalech. Součástí byly tři vozovny (Královo Pole, Pisárky, Raduitova – dnes Marešova ulice). V roce 1870 jezdilo už 57 vozů na čtyřech tratích osobní dopravy a v provozu byla i jedna trať nákladní dopravy. Brno bylo třetím městem Rakouska-Uherska, kde byla zavedena MHD, a to po Vídni a Budapešti.

www.encyklopedie.brna.cz
   

Mendlovo pamětní sympozium v Brně

4. 8. 1965 byl v předvečer mezinárodního vzpomínkového sympozia (do té doby největšího setkání genetiků v Československu, jež znamenalo rehabilitaci od padesátých let zavrhované genetiky a jejího představitele J. G. Mendela) v bezprostřední blízkosti Mendlovy pokusné zahrádky otevřen Mendlův památník.

www.encyklopedie.brna.cz
   

Strana 38 z 39