Masarykova univerzita má nové výzkumné centrum pro ekonomii zdravotnictví

Brno, 4. října 2023 - Na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity vznikl Institut pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace (HEPII). Jeho cílem je ve spolupráci s klíčovými zdravotnickými institucemi koordinovat špičkový výzkum a výuku v oblasti ekonomie zdravotnictví, zdravotní politiky a inovací od základního výzkumu až po klinickou praxi. Mezi prioritní témata bude patřit například stárnutí populace a s tím spojené zvyšující se nároky na zdravotní i sociální systém, adopce nových technologií ve zdravotnictví nebo kvalita a dostupnost zdravotní péče v České republice.

bunky neuron

Institut povede ekonom Jakub Hlávka, který působil jako profesor na University of Southern California v Los Angeles, kde se věnoval ekonomii zdravotnictví a vedl několik výzkumných týmů zabývajících se otázkami stárnutí populace, dostupnosti nových léků a úhradových mechanismů.

„V současné době je zapojení ekonomů do rozhodování ve zdravotnictví velmi omezené. Ekonomové mohou poskytnout širší, daty podložený pohled na náklady a přínosy současných i nových programů. Mohou tak zjistit, které klinické či jiné intervence – např. v oblasti prevence – mají největší potenciál snížit náklady na péči a zvýšit kvalitu života obyvatel naší země. Lepší analýza dat a jejich využití pro rozhodování by navíc ušetřily pacientům i zdravotníkům mnoho času,” komentuje potřebu odborníků na zdravotní ekonomii Jakub Hlávka, ředitel Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace.

Jedním z témat, kterým se spolupracovníci institutu budou věnovat v dalších letech, je oblast paliativní péče. Přestože jde o typ péče, jejíž kvalita v České republice narůstá, její dostupnost je stále omezená. Projekt financovaný z prostředků programu Evropské unie Horizont Evropa umožní Masarykově univerzitě přispět k vyhodnocení ekonomických dopadů intervence „In-touch“. Tato intervence spočívá v cílené práci s obyvateli domovů pro seniory, kteří trpí demencí, a jejich rodinnými příslušníky. Vyhodnocení nákladů a benefitů programu v rámci navržené randomizované studie je klíčové pro budoucí úhradu cílených intervencí z veřejných prostředků. Podobný typ výzkumu má potenciál zlepšit kvalitu a dostupnost různých typů zdravotní péče v ČR.

Ekonomie zdravotnictví je relativně mladý obor – i ve Spojených státech má tradici jen několika desítek let. V České republice momentálně chybí dostatek odborníků v této oblasti. Díky iniciativě Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity proto vzniká i nový inženýrský studijní program aplikované zdravotní ekonomie, který by měl tento deficit ve veřejném, neziskovém i soukromém sektoru zaplnit. Studijní program, který vychází ze spolupráce šesti fakult Masarykovy univerzity, právě prochází akreditačním řízením a uchazeči se do něj budou moci přihlásit v roce 2024.

Absolventi programu naleznou uplatnění v mnoha profesních oblastech – od ekonomů v pojišťovnách či u zdravotních poskytovatelů včetně největších nemocnic až po analytiky v institucích státní správy nebo profesionály v soukromém sektoru, například v biotechnologických, diagnostických či jiných firmách.

Program bude interdisciplinární a zahrne ekonomické metody ve zdravotnictví, epidemiologii, datovou analýzu, sociální aspekty zdraví populace, porozumění biotechnologiím a základy zdravotnického práva a bioetiky. Během studia se studující budou podílet na projektech i stážích, díky kterým získají aplikované zkušenosti z oblastí zdravotnictví v ČR i zahraničí. Do výuky budou zapojeni experti ze zahraničí – v současné době probíhá příprava spolupráce s univerzitami v Itálii, Nizozemsku, Španělsku a Švédsku.

Zdroj: MUNI, foto: Ingimage


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...