Elektronový mikroskop z Brna pomůže zvýšit bezpečnost jaderných elektráren

Brno, 29. listopadu 2021 – Do nově zrekonstruované laboratoře oddělení Podpora provozu energetických zařízení zakoupila společnost ÚJV Řež nový elektronový mikroskop FIB-SEM TESCAN AMBER. Novinka pomůže vědcům a pracovníkům provozních kontrol v dalším zkoumání materiálů používaných v jaderných elektrárnách.

mikroskop elektronovy tescan

Právě výzkumem vlastností materiálů z hlediska jejich odolnosti v náročných podmínkách se v Řeži zabývají dlouhodobě. V reaktorech jsou materiály vystaveny extrémním teplotám, tlaku, radiaci a dalším podmínkám, které mohou například vést ke korozi plášťů palivových tyčí. K detailním analýzám povrchu materiálů využívají pracovníci ÚJV Řež elektronové mikroskopy TESCAN již mnoho let, TESCAN AMBER je v pořadí již čtvrtým typem, který brněnský výrobce do Řeže dodal. Jeden z přístrojů se dokonce nachází přímo v horkých komorách, kde je v přímém kontaktu s materiály, které projdou výzkumným jaderným reaktorem LVR-15, a zkoumá vlastnosti radioaktivních vzorků.

„Elektronová mikroskopie má na oddělení od počátku pevné místo a výstupy z elektronového mikroskopu bývají nedílnou součástí takřka každé hodnoticí zprávy. Vzhledem k tomu, že potřeby zákazníků kladou důraz na detailní a rychlé výsledky, je nutné na tyto potřeby okamžitě reagovat. Od nového FIB-SEM mikroskopu AMBER si hlavně slibujeme, že budeme moci zákazníkovi nabídnout požadované výstupy v mnohem kratší době s mnohonásobně detailnějšími informacemi, než tomu bylo doposud,“ uvedl Miroslav Krpec, materiálový inženýr – specialista ÚJV Řež. Výhodou mikroskopu je podle něho především možnost automatizace při prováděných analýzách, kdy je kladen velký důraz na stabilitu svazku, resp. zařízení jako celku.

Nový elektronový mikroskop bude sloužit jako podpora pro aplikace, které jsou požadovány v rámci celé skupiny ÚJV Řež, což znamená, že bude využíván pro potřeby a požadované výstupy z experimentálních zařízení, jako jsou autoklávy, mechanická zkušební zařízení apod. Dále najde komerční využití v podobě hodnocení a provádění detailních analýz na komponentách a zařízení jaderných elektráren v ČR i na Slovensku. „Konkrétně se například jedná o provádění chemických analýz a dokumentaci stavu povrchových vrstev z teplosměnných trubek parogenerátorů (PG) JE Temelín, hodnocení stavu oxidických vrstev na komponentách odvodu vodíku kompenzátoru objemu v JE Dukovany, hodnocení a určování kořenových příčin poškození komponent na jaderných elektrárnách se zaměřením na fraktografii nebo provádění chemických analýz na metalografických výbrusech,“ přibližuje příklady použití Miroslav Krpec.

„ÚJV Řež i dceřiná společnost Centrum výzkumu Řež jsou pro nás stabilními zákazníky, kteří poskytují své služby na špičkové mezinárodní úrovni. Tomu odpovídají i nároky na dodávané instrumenty. Jsme rádi, že elektronové mikroskopy TESCAN těmto nárokům vyhovují a skupina ÚVJ nám na základě dlouholeté úspěšné spolupráce dává důvěru i při pořizování dalšího vybavení. Pokračování spolupráce s řežskými experty ukazuje, že mikroskopy TESCAN jsou spolehlivým a účinným nástrojem pro výzkum v oblasti jaderné energie,“ uvedl Michal Klášterecký, Area Sales Manager TESCAN ORSAY HOLDINGu.


Související články:

Lema Clinic úspěch ocenění globální cenou

Kvalita zdravotní péče a hodnota poskytovaná pacientům jsou měřeny nejen úspěchem nabízených léčebných metod, ale také pověstí v odvětví. Lema Dental Clinic zaznamenala mimořádný úspěch získáním ocenění „Nejlepší zubní klinika v Evropě“ v roce 2023. Nacházející se v srdci Istanbulu, Lema Clinic obdržela toto prestižní ocenění jako důkaz svých vysokých...