Kariérní centrum PEF MENDELU bude více než poradna

Brno, 25. července 2013 – Podle údaje získaného z www.strediskovzdelavacipolitiky.info nachází až 65 procent úspěšných absolventů všech vysokých škol v České republice své první zaměstnání mimo studovaný obor, nebo pod úrovní svého vzdělání.

PEF 01

Kariérní centrum, zahajující svou činnost v září 2013, bude novým nástrojem Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity (PEF MENDELU) pro podporu zaměstnanosti jejích studentů a absolventů. Cílem centra je zvyšování počtu kvalitních studentů, jejich připravenosti pro trh práce, podpora jejich správné volby prvního zaměstnání a úspěšného provázání s potenciálními zaměstnavateli. Studentům nabídne mimo jiné i psychoterapeutický výcvik v tzv. biosyntéze, která představuje moderní přístup v somatické psychoterapii, založený na integraci poznatků západní psychologie o psychosomatických blocích a východního učení o energetických drahách.

„Vznik kariérního centra je především odpovědí na současnou situaci na trhu práce. Cílem fakulty je studenty nejen kvalitně vzdělávat, ale také jim pomoci najít adekvátní uplatnění v praxi. Utváření vazby mezi studentem a zaměstnavatelem z oboru již v průběhu studií je efektivní cesta, jak tento cíl podpořit.“ uvedla prof. Ing. Jana Stávková, děkanka fakulty.

PEF
V dnešní době je možné využít služeb mnoha privátních kariérních a jiných poradenských center, která jsou nejčastěji součástí různých organizací specializujících se na kariérní rozvoj. S rozvojem pozitivního přístupu společnosti ke vzdělávání a řízení lidských zdrojů si pomalu kariérní centra nacházejí svá místa i na českých univerzitách. Aktivity těchto kariérních center univerzit jsou na počátku svého rozvoje. Na rozdíl od jiných běžných center bude KC PEF MENDELU nabízet nejen služby z řad odborníků působících na fakultě, ale i služby externích poradců.

„Inspirováni vývojem a novými trendy z této oblasti bude spektrum činností našeho centra zaměřeno nejen na poradenství v oblasti zaměstnanosti. Bude se stejnou měrou soustředit i na poradenství osobnostního rozvoje. Pořádat vzdělávací semináře, přednášky a také nabízet odborné psychologické služby. Chceme studentům pomoci jednoduše odpovědět na otázky: jakou pozici zvolit, pro jakou firmu, jaké platové ohodnocení a být jim plně k dispozici i v případě dalších otázek. Podařilo se nám získat pro centrum významné partnery ze všech těchto oblastí“, doplnila informace Mgr. Hana Pindryčová, vedoucí KC PEF MENDELU.

Činnost kariérního centra PEF MENDELU bude zahájena na začátku nadcházejícího semestru (září 2013). Studenti a absolventi PEF MENDELU budou mít navíc všechny služby zdarma.

Zdroj: Mendelova univerzita v Brně


Související články:

Jaké příslušenství byste měli používat pro svůj vůz

Jako majitel vozidla víte, že je důležité udržovat vozidlo v dobrém stavu. Nejenže díky tomu váš vůz vypadá hezčí, ale také pomáhá udržovat jeho bezproblémový provoz. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je používání autopříslušenství.